girbakalim.net update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm - Đại học tập Huế

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học tập Sư phạm - Đại học Huế để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học Sư phạm - Đại học tập Huế như sau:

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm Toán học

18

18,5

20

Sư phạm vật lý

18

18,5

19

Sư phạm Tin học

18

18,5

19

Sư phạm Hóa học

18

18,5

19

Sư phạm Sinh học

18

18,5

19

Giáo dục chính trị

18

18,5

19

Sư phạm Ngữ văn

18

18,5

20

Sư phạm lịch sử

18

18,5

19

Sư phạm Địa lý

18

18,5

20

Tâm lý học giáo dục

15

15

15

- giáo dục đào tạo Tiểu học

- giáo dục đào tạo Tiểu học tập - giáo dục hòa nhập

18

18,5

21

Giáo dục công dân

18

18,5

19

Giáo dục Mầm non

17

19

19(Điều kiện: môn VH >= 6,33)

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

18

18,5

19

Vật lý (Chương trình tiên tiến, huấn luyện bằng tiếng Anh)

15

15

15,5

Sư phạm Âm nhạc

20

18

24

(Điều kiện: môn VH >= 6,0)

Sư phạm Công nghệ

18

19

19

Sư phạm khoa học tự nhiên

18

18,5

19

Giáo dục pháp luật

18

18,5

19

Sư phạm lịch sử - Địa lý

18

18,5

19

Hệ thống thông tin

15

15

16

Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

18,5

Sư phạm Toán học(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

20

Sư phạm Tin học(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Vật lý(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Hóa học(đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Sư phạm Sinh học (đào tạo bởi Tiếng Anh)

18,5

19

Giáo dục Tiểu học (đào tạo bởi tiếng Anh)

21

Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Trung nhằm sớm có đưa ra quyết định trọn trường nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*