(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/10,Trường Đại học tài chính TPHCM(UEH)công bố điểm chuẩn xét tuyểndựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020.


Theo đó, cơ sở huấn luyện và đào tạo tại tphcm (Mã ngôi trường KSA)với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình bao gồm điểm chuẩn từ 22 cho 27,6 điểm. Xem điểm rõ ràng các ngành bên dưới đây:

STT

Mã đk

xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7220201

Ngành ngữ điệu Anh (*)

D01, D96

25.80

2

7310101

Ngành tởm tế

A00, A01, D01, D07

26.20

3

7310107

Ngành Thống kê tài chính (*)

A00, A01, D01, D07

25.20

4

7310108

Ngành Toán tởm tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

5

7340101

Ngành cai quản trị khiếp doanh

A00, A01, D01, D07

26.40

6

7340101_01

Chuyên ngành quản trị bệnh viện

A00, A01, D01, D07

24.20

7

7340101_02

Chương trình Cử công dụng năng

A00, A01, D01, D07

26.00

8

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

27.50

9

7340120

Ngành marketing quốc tế

A00, A01, D01, D07

27.50

10

7340121

Ngành sale thương mại

A00, A01, D01, D07

27.10

11

7340201

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

25.80

12

7340204

Ngành Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

22.00

13

7340206

Ngành Tài thiết yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

26.70

14

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

25.80

15

7340403

Ngành quản lý công

A00, A01, D01, D07

24.30

16

7340405

Ngành khối hệ thống thông tin cai quản (*)

A00, A01, D01, D07

26.30

17

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

24.90

18

7480103

Ngành Kỹ thuật ứng dụng (*)

A00, A01, D01, D07

25.80

19

7480109

Ngành Khoa học tài liệu (*)

A00, A01, D01, D07

24.80

20

7510605

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

27.60

21

7810103

Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

A00, A01, D01, D07

25.40

22

7810201

Ngành quản ngại trị khách sạn

A00, A01, D01, D07

25.80

Đối vớiPhân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có6 ngành/chuyên ngành, vớ cả đều phải có điểm chuẩn là 16 điểm. Coi điểm chuẩn chỉnh cụ thể các ngành ở dưới đây:

TT

Mã ĐK

xét tuyển

Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101_01

- kinh tế và marketing nông nghiệp (Ngành kinh tế)

A00, A01, D01, D07

16.00

2

7340101_03

- quản lí trị

(Ngành cai quản trị khiếp doanh)

A00, A01, D01, D07

16.00

3

7340120_01

Ngành sale quốc tế

A00, A01, D01, D07

16.00

4

7340201_01

- Ngân hàng

(Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng)

A00, A01, D01, D07

16.00

5

7340301_01

- kế toán tài chính doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

A00, A01, D01, D07

16.00

6

7340405_01

- thương mại dịch vụ điện tử (*)

(Ngành hệ thống thông tin quản lý)

A00, A01, D01, D07

16.00