Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2013 đã làm được girbakalim.net cập nhật nhanh nhất để gửi đến chúng ta tại đây!

Hiện hiện nay đã có điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải 2013.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải 2013

1. Cơ sở tại Hà Nội:

- Điểm trúng tuyển chọn 17,5, chung những ngành: nghệ thuật cơ khí; chuyên môn điện-điện tử; kỹ thuật điện tử với truyền thông; kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa; nghệ thuật xây dựng công trình giao thông; nghệ thuật xây dựng; kinh tế tài chính xây dựng; khai thác vận tải; kinh tế vận tải; khiếp tế; quản lí trị tởm doanh; kế toán.

- Ngành công nghệ thông tin: 16,5 điểm

- Ngành technology kỹ thuật giao thông: 14,5 điểm 

- Ngành nghệ thuật môi trường: 16,5 điểm

2. Cơ trực thuộc TP.HCM

- Điểm trúng tuyển 13, chung những ngành: công nghệ thông tin; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật cơ khí; kế toán; kinh tế tài chính vận tải; khiếp tế; cai quản trị khiếp doanh; khai quật vận tải; kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa; kỹ thuật điện tử cùng truyền thông.

Xem thêm: Ordinary People - Đề Luyện Thi Thpt Tinh Giản 138 Gcse138 Docx

- Điểm trúng tuyển 13,5, chung những ngành: chuyên môn xây dựng; kinh tế xây dựng.

Cú pháp soạn tin điểm chuẩn chỉnh trường Đại học giao thông Vân tải 2013

Cơ sở phía Bắc

Nhận tức thì Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2013 nhanh nhất có thể Việt Nam, biên soạn tin:

DCL (dấu cách) GHA (dấu cách) Mãngành gởi 8712

Ví dụ: DCL GHA D480201 gửi 8712

Trong kia GHA là Mã trường

D4802019 là mã ngành technology thông tin

Cơ sở phía Nam

Nhận ngay Điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam, biên soạn tin:

DCL (dấu cách) GSA (dấu cách) Mãngành giữ hộ 8712

Ví dụ: DCL GSA D480201 gửi 8712

Trong kia GSA là Mã trường

D480201 là mã ngành Công nghệ thông tin

Điểm chuẩn của trường có thể được tra cứu vãn miễn tầm giá tại đây: http://diemgirbakalim.net/diem-chuan/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-bac-GHA.html


và http://diemgirbakalim.net/diem-chuan/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-nam-GSA.html