Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa từ "deprivation", trong cỗ từ điển tự điển Anh - girbakalim.netệt. Bạn cũng có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ deprivation, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ deprivation trong cỗ từ điển tự điển Anh - girbakalim.netệt

1. Celiac causes nutritional deprivation.

Bạn đang xem: Deprivation là gì

Celiac gây mất dinh dưỡng.

2. Personal financial distress, difficulties or deprivation

rủi ro tài chính, trở ngại hoặc mất mát của cá nhân

3. Even occasional deprivation of sleep can be disastrous.

chỉ cần thỉnh phảng phất bị mất ngủ cũng rất có thể nguy hiểm.

4. How can sleep deprivation cause such immense suffering?

Làm rứa nào mà hội chứng mất ngủ có thể gây ra hồ hết hậu quả to đến vậy?

5. Even occasional sleep deprivation can cause serious accidents

chỉ girbakalim.netệc thỉnh thoảng bị mất ngủ cũng có thể gây tai nạn ngoài ý muốn nghiêm trọng

6. Administration of methionine ameliorated the pathological consequences of methionine deprivation.

girbakalim.netệc hỗ trợ methionine vào chế độ ăn sẽ làm giảm các dấu hiệu bệnh lý của sự thiếu vắng methionine.

7. Because unfortunately, for men, sleep deprivation has become a girbakalim.netrility symbol.

cũng chính vì đáng bi ai thay, đối với đàn ông, vấn đề thiếu ngủ đang trở thành một biểu tượng.

8. Sometimes, though, because of adverse circumstances, he suffered want and deprivation.

tuy nhiên, đôi khi vì nghịch cảnh, ông bị túng thiếu thiếu.

9. Hot, cold, sleep deprivation, intense noise, bright lights, threats of girbakalim.netolence.

Chỉ áp dụng các biện pháp gây nóng lạnh, cấm ngủ, gây áp lực bằng giờ đồng hồ ồn, chiếu đèn chói mắt, đe dọa dùng bạo lực.

10. Progressive deprivation: expectation & capabilities increase but the former cannot keep up.

thiếu hụt tiến bộ: kỳ vọng và khả năng tăng lên nhưng trước đó không thể theo kịp.

11. At 15 minutes I was suffering major O2 deprivation to lớn the heart.

trên phút trang bị 15 tôi chịu đựng đựng sự thiếu vắng khí O2 mang lại tim.

12. Despite Glasgow"s economic renaissance, the East over of the đô thị remains the focus of social deprivation.

tuy vậy cuộc phục hưng kinh tế tài chính của Glasgow, East over của thành phố vẫn là trọng tâm của câu hỏi tước quyền làng mạc hội.

13. After 46 months of deprivation, endless hunger, & forced labor, I weighed only 54 pounds <28 kg>.

Sau 46 tháng bị giam cầm, đói khát liên miên, bị cưỡng bách lao động, tôi chỉ từ nặng 28 ký.

14. Và your Walter has a deprivation tank, so you think the secretary may have had one too?

cùng Walter của cô tất cả bồn nước giải pháp ly yêu cầu cô suy nghĩ Ngài bộ Trưởng cũng biến thành có?

15. The prison radically restricted communication và used sleep deprivation, and constant light for so-called "ideological conversion."

công ty tù hạn chế hoàn hảo và tuyệt vời nhất liên lạc, cần sử dụng sự mất ngủ, cùng ánh đèn tiếp tục cho ''đối thoại ý thức.''

16. • Sex: “By the time people tệp tin for divorce, sexual deprivation of many years’ standing is shockingly common.

• Tính dục: “Điểm thông thường đáng bỡ ngỡ là đến khi nộp 1-1 ly dị, vợ ck đã không tầm thường chăn gối những năm rồi.

17. According lớn the 2010 Indices of Multiple Deprivation Manchester is the 4th most deprived local council in England.

Theo chỉ số tước chiếm đa chiều 2010, Manchester là hội đồng địa phương thiếu thốn đủ đường thứ bốn tại Anh.

18. In fact, the story holds true even if you have a person who got sight after several years of deprivation.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Audition Về Máy Tính Mới Nhất, Download Game Client

Thực chất, câu chuyện vẫn đúng nếu một người có thị giác lại sau vài năm bị mù.