Nhằm cung cấp ngân hàng thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, girbakalim.net giới thiệu đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu bao gồm 489 trang cùng với các câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Đại số 10 cùng Hình học 10.

Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Lấp định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. định nghĩa tập hợp.II. Tập hợp con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Hợp của nhì tập hợp.III. Hiệu và phần bù của nhì tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập phù hợp số đã học.II. Các tập vừa lòng con hay được dùng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không nên SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số ngay gần đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự biến hóa thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số hàng đầu y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều biến chuyển thiên của hàm số bậc hai.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công với trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức cất dấu giá trị tuyệt đối.III. Bài bác tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Quan niệm bất phương trình một ẩn.II. Một số trong những phép biến hóa bất phương trình.III. Bài xích tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về vệt nhị thức nhảy nhất.II. Xét vệt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài xích tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN.I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.II. Màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào vấn đề kinh tế.V. Bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vệt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc hai một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung và góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý giá lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang với côtang.III. Tình dục giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Phương pháp cộng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài bác tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhị VECTƠ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của các góc quánh biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các tính chất của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài con đường trung tuyến.IV. Công thức tính diện tích s tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Xem Tử Vi 1997 Năm 2021 Nữ Mạng Sinh Năm 1997, Xem Tử Vi 2021 Tuổi Đinh Sửu Nữ Mạng

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.

sở hữu tài liệu