Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 gồm đáp án cụ thể kèm theo được tổng đúng theo từ đề thi chính thức của những năm học tập trước.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 7 học kì 1


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khả quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu tứ phương án trả lời, trong những số ấy chỉ bao gồm một phương pháp đúng. Nên lựa chọn phương án đúng (viết vào bài bác làm chữ cái đứng trước cách thực hiện được lựa chọn)

Câu 1: nếu như

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong những hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là kết quả của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: hiệu quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong những điểm sau:

*
, điểm nào không thuộc vật dụng thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho 1 đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song. Khi đó, số cặp góc so le trong cân nhau được chế tạo ra thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 tất cả bao nhiêu con đường thẳng đi qua 1 điểm thắt chặt và cố định và vuông góc với cùng 1 đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Trường đoản cú luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính quý giá của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho vật thị của hàm số

*
với m là hằng số đi qua điểm
*


a) xác minh m

b) Vẽ thứ thị của hàm số vẫn cho với giá trị m kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có tía góc nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC trên H. Bên trên tia đối của tia HA rước điểm D làm thế nào cho HA = HD.

a) chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) chứng tỏ rằng CA=CD

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện nay phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài bố cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài cha cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với những số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập vừa lòng số nào

A. Từ nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với mang thiết: Tam giác A B C và mặt đường thẳng xy tuy vậy song với B C cắt các cạnh A B, A C thứu tự tại D cùng E, để trả lời các câu hỏi từ 6 mang đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8. Góc

*
 là góc trong thuộc phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc bên cạnh tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào dưới đây ?

*

*

*

D. Cả B với C những đúng

Câu 10 . Tổng những góc nào tiếp sau đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C hồ hết đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): thực hiện tính hợp lý và phải chăng (nếu gồm thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo những góc của tam giác

*
 biết bọn chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông trên B với

*
, tia phân giác góc A cắt cạnh BC trên D. Bên trên cạnh AC mang E làm thế nào để cho
*

a) Tính số đo những góc

*

b) chứng tỏ

*

c) triệu chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng cho mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài xích (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: Top 7 Loại Nước Ngọt Màu Xanh Dương, Nước Ngọt Màu Xanh Dương

quý giá của lũy vượt

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. hiệu quả của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. A là một số trong những hữu tỉ

C. A là một trong những nguyên

B. A là một trong những thực

D. Cả A, B,C phần nhiều đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc vật thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo thông số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Làm tròn số 2,018 mang đến hai chữ số thập phân ta được hiệu quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với đưa thiết: Tam giác A B C gồm

*
. CD là tia đối của tia C B và con đường thẳng xy / / AB, để vấn đáp các câu hỏi từ 7 tới 12