girbakalim.net xin được gửi đến các em học sinh “Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) gồm trắc nghiệm”. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ các em học và làm bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 3 lên lớp 4


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:

Tiếp theo phần 1, Phần 2 này Dethikiemtra liên tục gửi tới những em bộ Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) và bao gồm đề trắc nghiệm.

Đề số 4:

Bài 1: Tính nhẩm:

6 x 8 =49 : 7 =7 x 5 =56 : 8 =40: 8 =
7 x 9 =36 : 6 =6 x 4 =48 : 6 = 5 x 8 =
6 x 7 =48 : 8 =7 x 9 =35 : 5 =56 : 8 =

 Bài 2 : Đặt tính tính:

423 x 2407 x 2308 x 389 : 3
96 : 7977 : 3795 : 791 : 7

Bài 3 : Tính giá trị những biểu thức sau:

52 + 81 : 9 14 x 3 + 23 x 4 96 – 13 x 7
(113 – 23 ) : 9 72 : (107 – 99)23 x 5 – 96 : 4

Bài 4: Có bố thùng mì, mỗi thùng tất cả 100 gói, đem chia các số mì trên đến 4 mái ấm gia đình bị ngập lũ. Hỏi mỗi mái ấm gia đình nhận được từng nào gói? ( Giải theo nhị cách)

Đề số 5:

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi bài xích tập dưới đây có các câu trả lời A,B,C,D.Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài1. Số lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 9000

B.9999

C.10000

D.9990

Bài 2. Trong những số : 4728; 4782; 8274; 2847, số lớn nhất là:


A. 4728

B.2847

C.8274

D.4782

Bài 3. Giá trị của x vào 126 : x = 3 là:

A. 378

B.42

C.368

D.24

Bài 4. Tác dụng của phép tính nhân: 1506 x 4 là:

A. 6024

B.6004

C.4024

D.4004

Bài 5. Cho hình chữ nhật bên dưới đây, chu vi hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 15 cmB.8 cmC.30 cmD.16 cm

Phần II: Giải toán:

Bài 1: giá thành một quyển vở là 1500 đồng. Nga đưa mang đến cô bán sản phẩm 5000 đồng để mua 3 quyển vở. Hỏi cô bán sản phẩm phải trả lại Nga từng nào tiền? 

Bài 2: Tuấn giải xong xuôi một việc đố vào 12 phút. Dũng giải ngừng một việc đó trong một nửa giờ. Hỏi ai giải cấp tốc hơn và nhanh hơn từng nào phút?

Đề số 6:

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

2460+ 3485 2578+ 1293

5686 + 1257

1369 + 2897

Bài 2 ( 2điểm) : tra cứu m

a. M + 356 + 125 = 671 b. 456 + 129 + m = 781

Bài 3( 2điểm): Tìm một trong những biết đem số đó trừ đi 124 rồi trừ tiếp 348 ta được số ngay tức khắc trước số 1000.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Lời Bài Hát Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Bài 4( 2điểm) Thư viện ở trong phòng trường tất cả 127 quyển chuyện tranh như vậy số truyện tranh nhiều hơn nữa truyện khoa học là 21 quyển. Hỏi:

a. Vào thư vịên có bao nhiêu quyển truyện khoa học?

b. Thư viện bao gồm bao nhiêu quyển sách cả hai loại?

Bài 5( 1điểm: cho những số 456, 42, 498 và những dấu phép tính +, -, =. Hãy viết tất cả các phép tính đúng.