Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được biên soạn bám quá sát chương trình Toán 6 bắt đầu năm 2021 - 2022. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2018

- bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có mẫu mã gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong muốn lát nền cho 1 căn phòng của nhà mình tất cả hình chữ nhật với chiều lâu năm là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà gồm 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà có thể chia những nhất vào bao nhiêu túi làm thế nào để cho số bi đỏ cùng bi tiến thưởng được chia các vào các túi? khi ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có làm nên gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình gồm 6 cạnh và triển khai đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD và AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vày bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai vì AB với BC; CD cùng AD không phải các cạnh đối vì thế nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết mang lại 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết mang đến 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 nên ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết mang lại 3 và phân tách hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để làm lát mặt sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng từng túi là phần nhiều nhau bắt buộc 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Vì vậy x là ước bình thường của 42 với 30.

Mặt không giống x lớn nhất (chia vào những túi nhất) đề nghị x là ước chung lớn số 1 của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường phù hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí bởi x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết cho 9 thì luôn chia hết đến 3.

B) trường hợp hai số phân tách hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó chia hết đến 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào sau đây được call là so sánh số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông có tứ cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: trang bị tự tiến hành phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm tất cả 220 thanh nữ và 280 phái nam dự định chia thành các nhóm làm thế nào cho số con gái và số nam ngơi nghỉ mỗi nhóm phần đông nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi gồm thể chia thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 27cm và chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân chia hết mang đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập hợp ta công thêm theo cách làm tính số số hạng.

Số phần tử của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) gần như số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết mang đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vày số phân chia hết mang đến 9 gồm dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết cho 3

B) sai bởi 6 với 9 phân tách hết cho 3 mà lại tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân tách hết mang lại 9.

C) sai bởi vì 42 là số chẵn tuy nhiên không phân chia hết cho 5.

D) Sai vì số gồm tận thuộc là 3 không chia hết đến 2 lấy ví dụ 33 không phân tách hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đa số được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Nỗi Sợ Tiếng Anh Là Gì - Diễn Tả Cảm Giác Sợ Hãi Trong Tiếng Anh

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">