Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 tất cả 3 đề thi môn Toán, bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kì 1 mang đến học sinh của mình theo 4 cường độ của Thông tứ 22.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 kì 1


Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận tiện hơn nhằm ôn thi học tập kì 1 đạt công dụng cao. Kế bên ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn tiếng Việt, lịch sử - Địa lý, Khoa học. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới đây của girbakalim.net:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông bốn 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2021 - 2022

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời hạn giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng(Trắc nghiệm số học tập mức 1)

a) Số thập phân nào biểu diễn đúng một trăm linh ba đơn vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ bé nhất trong các số dưới đấy là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng. (Trắc nghiệm số học tập mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kg =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học tập mức 1)

Mẹ sở hữu một bao gạo 50 kg loại 15% tấm. Hỏi vào bao gạo đó có bao nhiêu kg tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền các số 0,3; 0,7 với 1 vào chỗ trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại các số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo đồ vật tự tăng dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có giá là 55000000 đồng, mon 11 giá kim cương tăng 5%, đến tháng 12, giá kim cương lại giảm 5%. Như vậy, mon 12 giá của 1 lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) mẹ đi ẩm thực ăn uống mua sắm. Vì từ bây giờ siêu thị ưu đãi giảm giá 7% nên lúc mua hộp mứt 35000 đồng thì bà bầu được miễn phí vị giá vỏ hộp mứt bằng với số tiền sút giá. Hỏi bây giờ mẹ đã trả cho nhà hàng ăn uống bao nhiêu tiền? (Tự luận số học mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)


Hãy tính diện tích s của hình tam giác không tô đậm

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước giải đáp đúng

a) Số một trăm linh ba phẩy không trăm linh bảy được viết như thế nào?

B. 103,007

b) Số bé nhỏ nhất trong những số dưới đấy là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm trong bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) học sinh điền đúng cả 4 địa chỉ mới bao gồm điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi địa điểm giữa 0,3 cùng 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo máy tự tăng dần.

1500 mét vuông ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 112 : Luyện Tập Chung Trang 33

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền người mẹ đã thiết lập là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS rất có thể giải theo rất nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác không tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

.....