Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên phiên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong số số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: bao gồm 5 viên bi blue color và 8 viên bi color đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ dài đường chéo cánh thứ độc nhất vô nhị là 9 dm. Độ nhiều năm đường chéo thứ hai bởi độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : search x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhị số là 50. Số béo gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ thứ

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = đôi mươi (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé bỏng là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm tía mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào vị trí chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cụ kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ nhiều năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ nhiều năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi màu xanh lá cây và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi bao gồm độ dài những đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo lắp thêm tự từ bé đến phệ là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu thêm vào rổ trước tiên 4 trái thì tiếp đến số cam ở nhì rổ bởi nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam nghỉ ngơi rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ lắp thêm hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số bao gồm 3 chữ số làm sao để cho nếu rước mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ đồ vật hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ đồ vật hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số có 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang đến 2, vừa phân tách hết mang lại 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn lại là các loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành tất cả chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi tên hình thoi vào trong 1 trong nhì hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Top 40 Tranh Vẽ Tranh Đề Tài 20-11 Đẹp Nhất Lớp 8, Vẽ Tranh Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ lâu năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số các phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm m và n làm thế nào để cho

*
, m với n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x với u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán tốt

*
bao đường. Lần trang bị hai bán tốt bằng
*
lần máy nhất. Sau nhị lần cung cấp bao đường còn lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường gồm bao nhiêu kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):