Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2014 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ nước nào bao gồm hai kim chế tác thành góc vuông?

*

b) Bảng lớp hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4 m, chiều rộng 2 m.Chu vi bảng lớp là:

A.

Bạn đang xem: Đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 3

 8 m B. 42 m C. 12 m

Bài 2: (2 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Số phệ là 54, số bé nhỏ là 9. Vậy số phệ gấp số bé:

A. 54 lần B. 9 lần C. 6 lần

b)  của 42 là:

A. 7 B. 42 C. 6

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tính nhẩm:

8 x 7 = 7 x 7 = 6 x 7 = 9 x 9 =

72 : 9 = 48 : 8 = 49 : 7 = 54 : 6 =

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

107 x 7 290 x 3 639 : 3 729 : 8

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 91 láng đèn, siêu thị đã chào bán số trơn đèn. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Bài 4: (1 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông có thuộc chu vi. Mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 32 m, chiều rộng lớn 18 m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2014 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Bài 1: ( 2 điểm) Đúng mỗi câu được một điểm.

a) B

b) C. 12 m

Bài 2: ( 2 điểm) Đúng mỗi câu được một điểm.

a) C. 6 lần

b) A.7

B. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Bài 1: ( 1 điểm) 4 phép tính đúng được 0,5 điểm

8 x 7 = 56 7 x 7 = 49 6 x 7 = 42 9 x 9 = 81

72 : 9 = 8 48 : 8 = 6 49 : 7 = 7 54 : 6 = 9

Bài 2: (2 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

*

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 91 bóng đèn, shop đã bán số bóng đèn. Hỏi shop còn lại từng nào bóng đèn?

Bài giải:

Số trơn đèn shop đã chào bán là: (0,25 đ)

91 : 7 = 13 (bóng đèn) (0,75 đ)

 Số bón đèn siêu thị còn lại là: (0,25 đ)

 91 - 13 = 78 (bóng đèn) (0,75 đ)

Đáp số: 78 trơn đèn.

Bài 4: (1 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông có thuộc chu vi. Mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 32 m, chiều rộng 18 m. Tính cạnh của mảnh đất nền hình vuông.

Bài giải:

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(32 + 18 ) x 2 = 100 (m) (0,5 đ)

 Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

100 : 4 = 25 (m) (0,5 đ)

Đáp số: 25 m.

Xem thêm: Bản Đăng Ký Cá Nhân Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Năm 2019, Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2014 của những trường những em liên tục theo dõi.

Nguồn Dethi.violet