Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, gồm kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt công dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 2 kì 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được soạn theo cạnh bên với văn bản chương trình vào sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao nhất.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học tập kì II môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học với phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có lưu giữ ) vào phạm vi 1000; nhân, phân tách trong phạm vi những bảng tính sẽ học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mày – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài con đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài xích toán solo về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm bố mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn.......................................................................

- Theo thứ tự từ bự đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô trọng lượng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé nhỏ nhất gồm 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm bố mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo khối lượng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải

Bao gạo nặng trĩu số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số bé nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ bé nhất có 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng số nhỏ nhắn nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số thích hợp vào vị trí trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) các số có ba chữ số giống nhau là: ....................

d) Số bé xíu nhất có cha chữ số không giống nhau là: ....................

Câu 2. Viết những số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. kết thúc bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô màu 1/3 số ô vuông.

Câu 7. search x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. cho hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai team trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn số 1 có cha chữ số với số nhỏ bé nhất có cha chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số tương thích vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có cha chữ số giống nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số nhỏ xíu nhất có tía chữ số không giống nhau là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm tía mươi lăm935935

Câu 4. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội nhì trồng được số kilomet là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai team trồng được số km là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có tía chữ số là: 900

Số bé nhỏ nhất có ba chữ số là: 100

Tổng hai số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1.

a) Số bé xíu nhất trong những số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số béo nhất trong các số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền dấu (>, B.

b) 14 cm : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy gồm số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = đôi mươi : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có tía chữ số khác biệt được lập từ tía chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn số 1 là: 543

Số bé bỏng nhất là: 345

Tổng nhị số kia là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhì đội người công nhân cùng tham gia có tác dụng một con đường. Đội trước tiên làm được 398m đường, đội sản phẩm hai làm được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác bao gồm số đo các cạnh theo lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm cùng 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một trong những bi. Trường hợp Toàn mang lại Hải một vài bi bằng đúng số bi của Hải đang có thì Hải tất cả 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) tín đồ ta lấy đựng một số lít dầu vào những can nhỏ. Trường hợp đựng vào từng can 4 lít thì được toàn bộ 7 can cùng còn thừa lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhị đội làm được số mét đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + trăng tròn + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) ban sơ Hải có số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào các số bé nhiều hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền lốt >l, 604

127 > 100 + đôi mươi + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = trăng tròn – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường cấp khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên con đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục nhỏ nhắn nhất có hai chữ số là: 10

Số ngay lập tức trước của 3 là: 2

Tích nhì số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số tức khắc sau của 5 là 6 cần số chia là 6.

Số lớn nhất có một chữ số là 9 cần thương của phép phân chia là 9.

Số bị chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 giờ = …… phút, số phải điền vào vị trí chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. tác dụng của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được kết quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. gồm bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng chữ số hàng chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng 1-1 vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. mang đến hình vẽ:Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền dấu >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe bao gồm số hành khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đây là Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án new nhất giành riêng cho các em học sinh lớp 2 ôn tập, sẵn sàng cho kì thi hoàn thành học kì 2. Những đề thi được shop chúng tôi lựa lựa chọn kĩ càng, tương xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao gồm luôn câu trả lời để những em học sinh so sánh hiệu quả ngay sau khoản thời gian giải đề xong.

Xem thêm: Dự Đoán Tử Vi Tuổi Thân 1980 Năm 2021, Tử Vi Tuổi Canh Thân Năm 2021

Mời những bạn tìm hiểu thêm các tin tức hữu ích khác trên chuyên mục Học tập trực thuộc mục Tài liệu.