Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (sách mới) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 có đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi toán 6 học kì 1

*

- bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ tiếp sau đây có kiểu dáng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD tất cả bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB và BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ao ước lát nền cho 1 căn phòng ở trong nhà mình tất cả hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi color vàng. Hà rất có thể chia những nhất vào bao nhiêu túi thế nào cho số bi đỏ cùng bi quà được chia gần như vào các túi? khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có ngoài mặt gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình có 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD và AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng bởi bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai vì chưng AB cùng BC; CD với AD chưa phải các cạnh đối nên nó không song song.

Câu 4: Tập hợp các ước bình thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết đến 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang lại 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó nên chia hết đến 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 phải ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết mang lại 3 và phân tách hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để làm lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là những nhau đề nghị 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Do đó x là ước tầm thường của 42 và 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào những túi nhất) cần x là ước chung lớn số 1 của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu xoàn mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường đúng theo 1: với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường vừa lòng 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường thích hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác minh sau:

A) một số trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số chia hết cho 3 thì tổng của nhị số đó chia hết đến 9.

C) mọi số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số phân tách hết mang đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: giải pháp viết nào sau đây được call là so với số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có bốn cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: thiết bị tự tiến hành phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một tổ y tế gồm bao gồm 220 bạn nữ và 280 nam giới dự định chia thành các nhóm làm sao để cho số người vợ và số nam ngơi nghỉ mỗi nhóm gần như nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm với không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể chia thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 27cm với chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân tách hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập vừa lòng ta và tính theo bí quyết tính số số hạng.

Số thành phần của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A) một vài chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết mang lại 9.

C) phần lớn số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết mang lại 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số phân chia hết mang đến 9 gồm dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết mang đến 3

B) sai do 6 cùng 9 phân chia hết mang đến 3 mà lại tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không chia hết mang đến 9.

C) sai vị 42 là số chẵn nhưng mà không phân chia hết mang đến 5.

D) Sai vị số bao gồm tận thuộc là 3 không chia hết mang lại 2 lấy một ví dụ 33 không chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác rất nhiều được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền Lớp 5 3 Sgk Tiếng Việt Tập 1, Tập Đọc Thầy Thuốc Như Mẹ Hiền Lớp 5 Trang 154

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">