Đề soát sổ tiếng anh lớp 5 lịch trình mới giành riêng cho quý thầy cô và chúng ta học sinh nhằm mục đích luyện tập với củng cố kỹ năng môn giờ đồng hồ Anh, trong khi còn trau dồi kinh nghiệm ra đề mang lại quý thầy cô. Mong muốn với tài liệu này để giúp đỡ các em học sinh hoàn toàn có thể tự ôn tập và sẵn sàng thật xuất sắc cho các kỳ thi giờ Anh vào năm. Sau đây, mời quý thầy giáo viên và các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 chương trình mới


Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 5 thí điểm mới nhất 2017

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 (Có câu trả lời và tệp tin nghe)

Bộ đề đánh giá môn giờ đồng hồ Anh lớp 5


Đề bình chọn tiếng anh lớp 5 chương trình mới

Unit1:

I. Complete the dialogues

1. T: Hi! My ……….. Minh. What’s …………name?

S1: Hello! My name’s (Lan). …………. Khổng lồ meet you.


T: Nice to ………… you, too. Where are you………….?

S1: ………….from Vietnam.

T: How ……….are you?

S1: I’m ten…………...

T: What animals ……….you like?

S1: I ……….monkeys.

T: Why vày you …………monkeys?

S1: Because they ………….swing.

2. A: Hi. …………name’s Thu.

B: Hello. I’m Linda. Nice ………meet you.

A: Nice khổng lồ meet you,……….. . …………….are you from?

B: I’m ………….London.

A: So, you’re…………….. I’m Vietnamese.

3. S1: Hi! ……….name’s Alan.

S2: Hello! I’m Peter. Nice khổng lồ meet………….

S1: Nice khổng lồ meet you, …… . Where are you…………?

S2: I’m from…………….. I’m American.

4. A: Look. This …….my new pen friend.

B: What’s his…………?

A: ………… name is Alan.

B: Where is ………. From?

A: He is from Singapore. He’s ……………….

II. Complete the sentence

1. Her name’s Mai. She’s from …… ……….. She’s …… …….

2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… .

3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s ……………..

4. She’s Linda. She’s …………England. She’s ………………..

5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….……….


6. Hi. My name’s Linda. ……..from London. I’m………………..

7. He lives ………..58 trắng Road, London, England.

8. He likes watching TV và ………….sports

9. His ……….. Tony.

10. He’s ………….London. He’s …………….

III. Read & answer the question (Đọc và trả lời câu hỏi):

Dear Linda.

My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. I’m eleven years old. I study at Hunglo Primary School. My favourite subject is English. I lượt thích reading book.

Love,

Nga

1. What’s her name?

2. How old is she?

3. Where is she from?

4. What is her school’s name?

5. What’s her favourite subject?

Unit2:

I. Complete the dialogues

A: ………………………..?

B: My name’s Hoa.

A: …………………………..?

B: I’m from Vietnam. I’m ……………..….

A: ……………………………….?

B: I’m ten years old.

A: When’s …………birthday?

B: It’s in May.

A: What’s the ………….today?

B: It’s October 10th 2008.

II. Viết cách đọc những số sản phẩm tự sau:

1st: ……………… 3rd: …………………..

10th: …………….. 20th: …………………..

15th …………….. 2nd: ……………………


19th: ……………… 24th: …………………..

Key: first, tenth, fifteenth, nineteenth, third, twentieth, second, twenty- fourth

III. Answer the question (Trả lời thắc mắc theo gợi ý):

……………………………………….

…………………………………………

3. When is our Independence Day? (2/9)

………………………………………….

4. When’s our Uncle Ho’s birthday? (19/5)

……………………………………………

5. When’s the Teacher’s Day? (20/11)

……………………………………………..

6. When’s your birthday? (24/3)

…………………………………………….

7. When is your mother’s birthday? (27/10)

………………………………………….

Xem thêm: Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot Là Gì Và Những Điều Về Bói Tarot Có Thể Bạn Chưa Biết?

8. When’s your father’s birthday? (7/11)

…………………………………………

Key:

It is February 1st 2008.It is April 15th 2009.It is on September 2nd.It is on May 19th.It is on November 20th.

Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.993 Lượt xem: 6.224 Dung lượng: 407,4 KB
Liên kết girbakalim.net về

Link tải về chính thức:

Đề đánh giá tiếng anh lớp 5 Chương trình new girbakalim.net Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA