Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học năm nhâm thìn – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 một trong những đề kiểm soát tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 nhằm ôn tập kỹ năng

Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề kiểm tra cuối học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Chọn từ không giống loại.

Bạn đang xem: Top 5 đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1 có đáp án

1.

A. Chips

B. Chicken

C. Rain

2.

A. Mother

B. Dress

C. Father

3.

A. Ball

B. Bread

C. Chocolate

4.

A.grapes

B. Read

C. Sing

II. Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

Xem thêm: Đây Là 10 Các Trang Web Kiếm Tiền Uy Tín Nhất Hiện Nay, Top 10 Cách Kiếm Tiền Online Uy Tín Tốt Nhất 2021

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ đồng hồ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ Anh

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ mê say hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào khu vực trống sau:

*

Bài 4: quan sát tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: chọn từ có cách vạc âm khác:

1. Raintrainstarsnail
2. Ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. Traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate