Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có tưới 50 đề thi học tập kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp các em bao gồm thêm tài liệu tham khảo, nhằm ôn thi học kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, gắng chắc kết cấu đề thi tương tự như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi công dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của girbakalim.net:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào phân tách hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc bên dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là cầm cố kỉ đồ vật bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo máy tự từ nhỏ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của mẹ và bé là 57 tuổi. Chị em hơn bé 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ nhất trong phép chia gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là cố kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: làm cho đúng từng phần đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhỏ nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 phát âm là:

A. Tư mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tứ góc nhọn, nhị góc tù và hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhị góc tù cùng một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số vẫn cho, hãy viết số lớn nhất chia hết mang đến 2, 3 cùng 5, những chữ số hầu như khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được thấp hơn tháng thiết bị hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng thiết bị nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng sản phẩm công nghệ hai siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào vắt kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số 42 với 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tra cứu x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc có trong mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm cha mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số tiếp sau đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ bé xíu đến lớn:

a) Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Đề Văn 6: Cảm Nhận Về Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Của, Ghi Lại Cảm Xúc Về Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ

b) Theo máy tự từ lớn đến bé:..............................................................................................