danh sách đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp cho huyện là nội dung bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh tốt môn giáo dục đào tạo công dân của tất cả các huyện, quận, thị xã, tp trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

*

(danh sách đề thi sẽ liên tục được update thường xuyên)

Danh sách đề thi HSG giáo dục đào tạo công dân lớp 8 cấp cho huyện niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để coi và cài đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cấp cho huyện niên khóa 2017-2018

(Click vào link dưới để coi và download đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN dự phòng

Đề thi HSG GDCD lớp 8 lâu Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 lịch trình VNEN

Đề thi HSG GDCD lớp 8 lâu Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp cho huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2016-2017

(Click vào link dưới để coi và tải đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2015-2016

(Click vào link dưới để xem và cài đặt đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để coi và sở hữu đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2013-2014

(Click vào link dưới để xem và cài đặt đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục và đào tạo công dân lớp 8 cấp huyện niên khóa 2012-2013

(Click vào link dưới để xem và cài đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và download đề thi hoặc đáp án)

Danh sách đề thi HSG giáo dục đào tạo công dân lớp 8 cung cấp huyện niên khóa 2010-2011

(Click vào link dưới để coi và cài đặt đề thi hoặc đáp án)

nội dung bài viết được có mặt trên cơ sở sưu tầm toàn bộ các đề thi HSG cấp huyện lớp 8 của các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ độc giả và những thầy cô để sở hữu thể share cho vớ cả các bạn học sinh những niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, trường hợp phát hiện tại các bạn có thể comment dưới hoặc các bạn có phần nhiều đề thi của những tỉnh phải chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài xích vào email  Xin thực bụng cảm ơn.