... Đáp án đề thi học môn tiếng Anh lớp năm 20 14 - TH Long Mai Câu I: sắp xếp từ thành câu đúng, câu 0,5 điểm It’s windy today I have a dog I am nine This is my school Câu II: Khoanh tròn trường đoản cú ... Cloudy TP hồ nước Chí Minh: sunny Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi đáp án môn học lớp 3, em tiếp tục theo dõi nhé! mối cung cấp Dethi.Violet ... Khoanh tròn lời giải đúng, đáp án 0,5 điểm b b c 5.c a 6.a Câu IV: Điền thông tin thời tiết vào bảng,mỗi trường đoản cú 0,5 điểm Hà nội: rainy Huế: windy Đà nẵng: cloudy TP hồ nước Chí Minh: sunny Tuyensinh247.com...

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4


*

... Listen and phản hồi ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG ANH LỚP - TH HẢI HÒA PART 1: LISTENING Question : Listen and match(1m) 1- c 2- d 3-a 4- b Question 2: Listen and number (1 m) A -2 B-3 C-1 Question 3: ... Did you go last Sunday? I went to con Co Island Tuyensinh 247 tiếp tục update phần môn học tập lớp 4, em thường xuyên theo dõi nguồn Dethi.violet ... Question 3: Listen và tick ( 1-A 2- B D -4 )(1m) 3-B 4- A Question : Listen and write the missing words or numbers (2ms) supermarket rulers 80,000 Island PART 2: READING and WRITING Questions 5:...
*

... About Apollo 11 ? A It belonged to the USA B It was launched 42 years ago Trang 2 /đề1 39 C It had the most powerful engines at that time D It failed lớn land on the moon 38 Apollo 11 ……… A had ... Must turn off the lights 22 He was admired by the people ………… A whose he worked with B he worked with them Trang 1 /đề1 39 C with that he worked D with whom he worked 23 “ ” – They were held ... Children D.The children were attracted by the show performed by the animals 26 Select the antonym of the underlined word in this sentence Recreation and entertainment are very important to lớn people...
*

... Và when were the 22 nd Southeast Asian Games held ? What was the spirit of the 22 nd SEA Games ? How many countries participated in the 22 nd SEA Games? ... Well He is Trang 2/ 4 - Mã đề thi 139 cắt phách V.Read the following passage và answer the questions below (1p) The 22 nd Southeast Asian Games were held ... Sentences in another way, beginning as shown (2 marks) It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour The man They think that she has gone out with him She ...
*

... 2/ 4 - Mã đề thi 137 Question 32: Choose the best answer for the following sentence My brother is interested in stamps A collect B lớn collect C collecting D collected B Phần từ luận: học ... …………………………………………………………………………………………………… ĐỀ 2: Write a paragraph about the things you lượt thích to in your freetime In about 80 – 100 words, Your writing should include: - name the things you lượt thích to - how you ... Who Question 22 : Choose the best answer for the following sentence It is “Tom Sawyer” and “Huckleberry Finn” .are considered Twain’s best works A what B which C whom D that Question 23 : Choose...
*

... Who live in different countries I read a good story yesterday In this story, a boy climbed a (2) At the top, there was a lot of snow It was evening, but the boy ... Down on a rock khổng lồ have a drink & to look up at all the (4) But then he (5) something that he didn’t understand blankets stars ran saw children sat cooked ... Dog (2 MARKS) Hachiko waited for it owner 10 years _ It owner’s name is Ueno _ Hachiko died in summer _ Hachiko waited it owner in bus station _ IV Read a request & draw a dog (2, MARKS)...
... VnDoc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn mức giá PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG trung học cơ sở HOÀNG VĂN THỤ - KÌ THI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP (Thời gian có tác dụng bài:: 45 phút) ... Each sentence that needs correcting (2pts) mỗi câu 0,5 điểm D A D B III Read the following passage and choose the best answer A, B, Cor D khổng lồ fill in each blank (2pts) mỗi câu 0,4 điểm A B A C D IV ... D to fill in each blank (2pts) mỗi câu 0,4 điểm A B A C D IV vì chưng as directions in the brackets (2pts) mỗi câu 0,5 điểm I suggest taking a shower instead of a bath Nancy who lives next door is...
... Each correct answer B C D A D B B B B 10 A 11 B 12 B 13 D 14 A 15 D 16 C 17 B 18 D 19 C 20 A 21 D 22 A 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 B 29 C 30 C Part2: (10 points) - point for each correct answer ... Http://thcs-suoingo-tayninh.violet.vn/ 21 D 22 C 23 B 24 B IV.0,5 x = 2ms 25 B 26 A 27 B V.TỰ LUẬN – WRITING: 0,5 x = 2ms 29 .There are people in my family 30.I live in _ 31.My father is a/ an _ 32. I am a student 28 D thử nghiệm ... điểm) từ bỏ câu cho câu 20 câu 0 ,25 điểm D C C C B B C B B C 14 C 15 D 16 D 17 B 18 C 19 D 20 B Phần III (1, điểm) câu 0 ,2 iểm 22 D 23 B 24 C 25 F 26 A Phần IV (2 điểm)mỗi câu 0 ,25 điểm name years in...
... Breakfast at six thirty B Mr Hoang brushes his teeth at six o’clock B phái mạnh doesn’t have breakfast at six thirty C Mr Hoang brushes his teeth at six o’clock C nam giới don’t has breakfast at six thirty 3 ... I(1)…………….Trang I’m (2) …………….years old và I’m in (3)………eleven.I (4)…… in a house with my family in the country There (5) ………four people in my family: my father, my brother and (6) ……….My father is ... III Nghe khoanh tròn vào câu trả lời They are in the ……………………… a garden b Living room c yard There are ……………….people in her family a five b six c four Her father is………………….years old a thirty eight...
... KHÓA Điểm toàn 10 điểm I, II và III (3.5 điểm), khoanh câu (0.1 điểm) c c 11 b 16 d 21 d 26 c d b 12 c 17 b 22 b 27 b c c 13 a 18 c 23 d 28 d d b 14 d 19 c 24 b 29 c d 10 c 15 b 20 a 25 a 30 c IV ... Or prevent this problem What you think about this problem effect lớn economic và environment? If you can solve this problem, how you solve? … KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: TIẾNG ANH- Lớp 10 (CB & NC) ... Ⓓ 10 Ⓐ Ⓑ  Ⓓ Ⓐ  Ⓒ Ⓓ 11 12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ   Ⓑ Ⓒ Ⓓ  Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ  Ⓓ 15 16 Ⓐ  Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ  Ⓓ 17 18  Ⓑ Ⓒ Ⓓ   Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓑ Ⓒ Ⓓ  Ⓑ Ⓒ Ⓓ 21 22 Ⓐ Ⓑ Ⓒ  Ⓐ Ⓑ  Ⓓ 23 24 Ⓐ  Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ Ⓒ  13 14 19 20  Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ  Ⓓ 27 ...
... Miễn mức giá PART II READING & WRITING Question 4: Read và tick (1pt): Example: He’s from America A √ B A B A B He can’t ride a bike A B 4. She’s slim A B She is Japanese 2. They are benches Question ... What is your (4) subject? Nam: Maths và Art Question 8: Look và read.Write Yes or No(1pt): Hi My name is Linda This is Ha Noi International School It is in Lieu Giai Street This is my class ... Box and complete the dialogue(1pt): today Music favourite Monday Mai: What day is it (1) ., Nam? Nam: It’s (2) Mai: What lesson have you got today? Nam: I’ve got Maths, Science, English and...
... ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM 20 14 - ĐỀ A soát sổ đọc : 10 điểm I Đọc thành giờ ( điểm) GV bình chọn đọc thành tiếng học tập sinh qua ngày tiết ôn tập - văn bản kiểm tra: HS phát âm thành giờ đồng hồ ... Viết đến mức điểm 4,5 - - 3,53 - 2, 5 - - 1,5- - 0,5 Theo GV Lê Trung Chánh - Dethi.violet ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM 20 14 - ĐỀ A KIỂM TRA ĐỌC: I Đọc thành giờ (6 điểm) : II Đọc thầm, ... Em ao ước hứa với bác bỏ điều gì? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM 20 14 - ĐỀ I/ kiểm tra đọc: (10 điểm) 1/Đọc thành tiếng: (6 điểm) 2/ Đọc thầm: (4 điểm) học tập sinh ý (1 điểm) Câu 1: ý c Giả...
... Hiểu: từng câu 0,5 điểm, riêng câu điểm 2. Đọc tiếng: - Đọc đúng, to, rõ ràng diễn cảm điểm -Đọc đúng, to ,rõ ràng điểm - phân phát âm không nên thi u giờ đồng hồ trừ điểm 3. thiết yếu tả: nội dung bài viết không mắc lỗi tả, ... B câu B/ Viết I.Chính tả: Nghe viết : kim cương đồng nội (Đoạn 2) II.Tập làm văn : nói lại buổi biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật c câu I.Chính tả: Đọc 2- 3 lần trước đọc đến HS viết GV đọc đến HS viết đoạn “Nghỉ ... Tả: bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn (8đ) sai lỗi trừ điểm (viết thi u chữ, không đúng lỗi phụ âm đầu, vần, dấu thanh,không viết hoa quy định) Chữ viết không rõ ràng, sai...

Xem thêm: Trong Cộng Đồng Giới Trẻ Và Game Thủ 1 Shot Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ One Shot Trong Tiếng Việt


... A Vietnamese B French C Indian D English 40 In most of high schools và universities, is taught A Russia B Japanese C English D Chinese The over Đáp án ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ... English-written English is used in international negotiations, trade, & conferences English is taught in most of high schools và universities People should learn English which is considered ... The infinite needs of its native speakers English is a language which is used in science, technology, media, communication, international conferences, và so on There are more than 350 million...
tự khóa: đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 8đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 9đề thi học tập kì 2 môn giờ anh lớp 6đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 10đề thi học tập kì 2 môn giờ anh lớp 12đề thi học kì 2 môn giờ anh lớp 11đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 3đề thi học kì 2 môn giờ anh lớp 7đề thi học kì 2 môn giờ anh lớp 5đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6 năm 2015đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểmđề thi học tập kì 2 môn tiếng anh lớp 6 tất cả đáp ánđề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6 violetđề thi học tập kì 2 môn tiếng anh lớp 12 2015đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 12 năm 2015Nghiên cứu vớt sự sinh ra lớp bảo vệ và kĩ năng chống bào mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp cai quản hoạt rượu cồn dạy hát xoan vào trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọPhối hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và vận dụng trong bảo vệ mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và vận dụng trong thừa nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngNghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và sản xuất mô hình phát triển thành tần (inverter) đến máy ổn định không khíTổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội ác trong luật pháp hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8