Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 gồm đáp án - nhằm mục tiêu giúp chúng ta học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. girbakalim.net xin share tổng hợp một số đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án, đề chất vấn giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao gồm 3 đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm gồm đáp án sẽ giúp các bạn ôn luyện kiến thức xuất sắc hơn.

Ma trận đề chất vấn giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ dìm thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình số 1 hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Vết của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng vào tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Cách thức tọa độ trong phương diện phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ bình thường (%)

70

30

100


Đề chất vấn giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho những số thực a, b vừa lòng a0.

Câu 2: Với các số thực ko âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện khẳng định của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong những số dưới đây, số như thế nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào tiếp sau đây có bảng xét lốt như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) như thế nào dưới đấy là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong khía cạnh phẳng O x y, điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: mang đến tam thức bậc nhì . Cực hiếm f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: đến tam thức bậc hai . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi tiết đáp án đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta xem trong file cài về.

Xem thêm: Download Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 8 Sgk, Download Cd Tiếng Anh 8

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của girbakalim.net.