Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách kết nối tri thức năm học 2020

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số có 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 tháng 10 là thứ cha thì ngày 14 mon 10 là:

A. Sản phẩm ba

B. Máy tư

C. Máy năm

D. Sản phẩm sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp những số 62, 5, 92, 17 theo sản phẩm tự từ mập đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

+ Số 23 gồm … chục với … 1-1 vị.

+ Số … gồm 1 chục với 6 solo vị.

+ Số … là số ngay thức thì trước của số 34.

+ Số … là số ngay thức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có nhì chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Hôm ni là trang bị …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh lốt “X” vào thứ cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

*

Hình trên gồm … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tra cứu số lớn nhất, kiếm tìm số nhỏ bé nhất?

b) sắp tới xếp các số theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 nhỏ tem. Bạn Hùng có đôi mươi con tem. Hỏi hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức tốc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

*

A. Sản phẩm tư, ngày 12

B. Vật dụng hai, ngày 12

C. Sản phẩm bảy, ngày 15

D. Sản phẩm hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Bút dạ gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa tất cả 10 trái táo. Chúng ta Hà có 15 quả táo. đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số mập nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số ngay tức thì sau của 23 là 24 .... Số tức thời sau của 84 là 83 .... Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 .... Số lập tức sau của 98 là 99 .... Số tức khắc sau của 99 là 100.... Bài 4. An có 19 quả táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào nơi chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 bé gà cùng vịt, trong số đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: bốn mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - trăng tròn 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà bầu đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tứ : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình trụ Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi tua dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số có hai chữ số không giống nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số trường đoản cú 89 mang lại 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đơn vị Số tức thời sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục và … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên tất cả : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn công ty em tất cả 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết những số tất cả hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai gồm 25 mẫu kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số bé xíu nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức khắc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số liền sau của số nhỏ nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , shop đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi siêu thị còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan đang đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn buộc phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số không giống nhau ?Bài 8. Viết số tương thích vào chỗ chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong dãy số bên trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số nào ? c) sắp tới xếp những số theo thiết bị tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào khu vực chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào các tờ lịch với điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu lúc này là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là vật dụng ……….. Mai sau là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là thứ ……………………………………………………………………….. Ngày tê là lắp thêm ……………………………………………………………………….. B) máy năm , ngày ..............., mon ............. Trang bị .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên tất cả : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . nam có một vài bi là số lớn số 1 có nhì chữ số giống nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một vài gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy nhỏ chó?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. search số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức tốc trước số 1.Bài 5. bên Mai có 30 loại bút, mẹ mua thêm một chục chiếc nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai có bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả tư số trên.Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số có 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay thức thì trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục với …………đơn vị Số tức thời sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?Bài 6. trong đợt thi đua vừa mới rồi bạn phái mạnh giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất tất cả hai chữ số như thể nhau cộng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi máy sau của tuần tức khắc sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số như là nhau. B) Số khủng nhất, nhỏ xíu nhất tất cả 2 chữ số giống nhau là số nào? c) Số lớn nhất, nhỏ xíu nhất bao gồm hai chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp xếp những số bên trên theo máy tự tăng dần. B) sắp đến xếp những số bên trên theo thứ tự giảm dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: - Số tức khắc trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay lập tức sau số 28 là: ………- Số ngay lập tức sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay tắp lự trước số 33 là: …….Bài 4. Cho cha số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm 1 số biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 cm - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) thời gian 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Dịp 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo lắp thêm tự: a) Từ bự đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A tất cả 24 học tập sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả nhì lớp có bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo nắm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào nơi chấm.

Xem thêm: Bài 34: Thoái Hóa Do Tự Thụ Phấn Và Do Giao Phối Gần, Sinh Học 9

*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhị số sao để cho khi cùng hai số đó thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về