Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 sử 10 trắc nghiệm

**Xem thêm: Uống Cà Chua Mỗi Ngày - Uống Nước Ép Cà Chua Lúc Nào Là Tốt Nhất

Chương 1: buôn bản hội nguyên thủy bài xích 1: Sự mở ra loài tín đồ và bè bạn người nguyên thủy bài 2: làng hội nguyên thủy Chương 2: làng hội cổ xưa bài bác 3: Các giang sơn cổ đại phương đông bài bác 4: Các non sông cổ đại châu mỹ - Hi Lạp và Rô - Ma Chương 3: trung hoa thời phong loài kiến bài bác 5: china thời phong kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ bài xích 7: Sự phát triển lịch sử hào hùng và nền văn hóa đa dạng chủng loại của Ấn Độ Chương 5: Đông phái nam Á thời phong loài kiến bài 8: Sự sinh ra và cải tiến và phát triển các quốc gia chính ngơi nghỉ Đông nam Á bài xích 9: vương quốc Cam-pu-chia và quốc gia Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài 10: Thời kì sinh ra và trở nên tân tiến của chính sách phong con kiến Tây Âu (từ nỗ lực kỉ V đến thế kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời gian trung đại bài 12: Ôn tập: lịch sử hào hùng thế giới fan nguyên thủy, cổ xưa và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến nỗ lực kỉ X bài xích 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài bác 14: Các đất nước cổ đại trên quốc gia Việt nam giới bài 15: Thời Bắc trực thuộc và các cuộc đương đầu giành hòa bình dân tộc (từ gắng kỉ II TCN đến đầu nuốm kỉ X) bài 16: Thời Bắc trực thuộc và những cuộc chống chọi giành chủ quyền dân tộc (từ cố kỉnh kỉ II TCN cho đầu thế kỉ X) Chương 2: việt nam từ nắm kỉ X đến nắm kỉ XV bài bác 17: quy trình hình thành và phát triển ở trong phòng nước phong loài kiến (từ cố kỉnh kỉ X đến cầm cố kỉ XV) bài 18: Công cuộc tạo ra và phát triển kinh tế tài chính trong những thế kỉ X-XV bài bác 19: số đông cuộc nội chiến chống ngoại xâm ở những thế kỉ X-XV bài bác 20: xây đắp và cách tân và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: việt nam từ vậy kỉ XVI đến nỗ lực kỉ XVIII bài xích 21: Những biến hóa của bên nước phong kiến trong số thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình tài chính ở những thế kỉ XVI-XVIII bài xích 23: trào lưu Tây Sơn cùng sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo đảm tổ quốc cuối vắt kỉ XVIII bài bác 24: thực trạng văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: vn ở nửa đầu thay kỉ XIX bài xích 25: tình hình chính trị, khiếp tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu cầm cố kỉ XIX) bài bác 26: tình trạng xã hội ở nửa đầu cố kỉnh kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến giữa cầm cố kỉ XIX bài 27: quy trình dựng nước với giữ nước bài xích 28: truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân tộc nước ta thời phong loài kiến Chương 1: những cuộc giải pháp mạng tư sản (Từ giữa cố kỉ XVI đến cuối nạm kỉ XVIII) bài bác 29: giải pháp mạng Hà Lan và biện pháp mạng tư sản Anh bài xích 30: cuộc chiến tranh giành tự do của các thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ bài 31: phương pháp mạng tư sản Pháp cuối vậy kỉ XVIII Chương 2: các nước Âu - Mĩ (Từ giữa cố kỉ XVI mang lại cuối nuốm kỉ XVIII) bài xích 32: giải pháp mạng công nghiệp sinh sống châu Âu bài 33: xong xuôi cách mạng tư sản làm việc châu Âu và Mĩ giữa ráng kỉ XIX bài 34: các nước tư phiên bản chuyển sang giai đoạn đế quốc nhà nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu nỗ lực kỉ XIX cho đầu thế kỉ XX) bài xích 36: Sự ra đời và cách tân và phát triển của phong trào công nhân bài bác 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa thôn hội kỹ thuật bài xích 38: Quốc tế trước tiên và công xóm Pa-ri 1871 bài 39: quốc tế thứ nhị bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu nạm kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử 10 Đề thi lịch sử 10 học kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học kì 2 gồm đáp án