... Comfortable 10 - B- heard 11- C- have 12 - A- worried 13 - B- took part 14 - D- A và B 15 - C- is 16 -A- of 17 -D- in-called 18- D- cleaning IV, Underlined the mistakes and correct them 19 - C= of 20- C= out 21- ... ->……………………………………………… 41- The table was heavy They couldn’t move it outside ( too ) -> ……………………… 42-“ Can you explain this word lớn me , Trang “ ->He asked…………………………… 43, The bag is big She can put this dictionary ... Differently : 1- C- pleasant 2- D- necessary 3- D- thất bại 4- C- son II, Choose the word whose main găng tay is placed differently 5- B- convenient 6- C- migrant III, Choose the best option 7- A- Since 8- A-...

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 8

Bạn đang xem: Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng anh
*

... 19
c art club 10 c fewer đôi mươi c after 11 a more 21 c teacher 12 a long 22 c clip room 13 b fewer 23 a pastime 14 c the best 24 c starts 15 b from 25 b events 16 c interesting III Choose the words ... Group (1, 5m): a) health d) sự kiện a) display b) wedding d) put d) water II Choose the most suitable answer (3m): a doing 17 b are there c collecting 18 c bookshelves c should 19 c art club 10 c ... Standard English (1 m): 26 B have 27 D chatting 28 A Singing 29 B on IV Write a question for the underlined part in each sentence (1 m): 30 How far is it from your house to lớn school? 31 How often does...
*

... đồng dân
cư ? Em làm việc để đóng góp thêm phần xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân cư Đáp án: Môn giáo dục và đào tạo công dân lớp học kỳ I - năm học 2 011 -2 012 I- Phần trắc nghiệm: (2 điểm) từng câu điểm Câu 1: ... Sống văn hoá xã hội dân cư điểm - Kể bài toán làm để góp thêm phần xây dựng nếp sinh sống văn hoá xã hội dân cư điểm Đáp án: Môn giáo dục công dân lớp học kỳ I - năm học 2 011 -2 012 I- Phần trắc nghiệm: ... Năm học 2 011 -2 012 I- Phần trắc nghiệm: (2 điểm) từng câu điểm Câu 1: Chọn giải đáp A Câu 2: Chọn lời giải B , C, E II- Phần từ bỏ luận: (8 điểm) từng câu cho điểm Câu 3: - trả lời lao cồn tự giác,sáng...
*

... MÔN CÔNG NGHỆ – HKI – NĂM HỌC 2 011
-2 012 I/ TRẮC NGHIỆM: (2đ) từng câu 0,5đ Câu lời giải B A C B II/ TỰ LUẬN: (8 ) Câu 1: (3đ) chi tiết máy phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh thực trách nhiệm định trang bị (1 ) ... Tóm tắt (0.5đ) Đường kính bánh bị dẫn là: (0.25đ) D1=60 cm Áp dụng công thức: n2 D1 n1 x D1 n1=25 vòng/phút =  D2 = (0.5đ) n2=75 vòng/phút n1 D2 n2 D2=? D2 = (25 x 60): 75 = đôi mươi (cm) (0.5đ) Đáp ... Vít, ren, chốt, hàn, đinh tán, (1 đ) - mối ghép rượu cồn mối ghép mà cụ thể ghép luân chuyển trượt, lăn ăn nhập với nhau: mối ghép pittông xilanh, sinh sống trượt-rãnh trượt, (1 đ) Câu 2: (3 đ) mọt ý d ưới 0,5đ...
*

... Đáp án –Biểu điểm Đề
thi học tập I -Môn Địa 8- Năm học tập :2 011 -2 012 I_Phần trắc nghiệm :(3 điểm ) Câu 1( 2đ) ý 0.25 đ: 1C 2B 3B 4d Câu2 (1 ):Mỗi ý 0,25đ: 1.

Xem thêm: Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh (Chi Tiết), Soạn Văn Bài: Thao Tác Lập Luận So Sánh

Địa hình, 2.Dãy Himalaya, 3.SĐêcan,4.ĐB ... Luận:(7 điểm) Câu 1: (3 điểm) -Đặc điểm khí hậu Nam Á: (2 điểm) +Phần lớn diện tích có khí hậu nhiệt đới gió mùa:Mùa hạ từ tháng đến tháng 9: nóng , độ ẩm mưa nhiều; Mùa đông từ thời điểm tháng 11 mang đến 5: lạnh ... Không đều:Mưa các sườn núi đón gió, sát biển; Mưa sườn núi tạ thế gió, xa đại dương - giải thích lượng mưa phân bổ không đều:do độ cao ,hướng núi, vị trí gần hay xa biển, hoạt động gió mùa. (1 điểm...
*