Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 mang lại 8 đề thi, có lời giải kèm theo, giúp các em học viên lớp 3 luyện giải đề và cầm được cấu trúc ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3

Qua đó, cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi thân học kì 1 cho học sinh của mình. Bên cạnh đề thi môn Toán, tất cả thể đọc thêm đề thi thân kì 1 môn giờ Việt. Cụ thể nội dung mời thầy cô và các em theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. vào phép chia có dư với số dư là 7, số dư phệ nhất rất có thể của phép phân chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ lâu năm của đường gấp khúc ABCD tất cả độ nhiều năm như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) tìm kiếm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây trước tiên dài 18 dm, đoạn dây sản phẩm công nghệ hai lâu năm gấp 4 lần đoạn dây lắp thêm nhất, đoạn dây thứ ba ngắn thêm đoạn dây trước tiên 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) kiếm tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây vật dụng hai lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ ba dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả cha đoạn dây dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ cùng tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào vần âm trước lời giải đúng

Câu 1. Số có cha chữ số lớn số 1 là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số buộc phải điền vào nơi chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số yêu cầu điền vào nơi chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu bắt buộc điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số cần điền vào địa điểm chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ sụt giảm 6 lần thì còn……...Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờc. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số bắt buộc điền vào địa điểm chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. hàng tuần lễ bao gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ bao gồm bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một shop có 56 mét vải vóc xanh cùng đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán tốt bao nhiêu mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42 và số nhỏ xíu gấp đôi hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Mỗi lời giải đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Kiến Thức Về " Lazy Load Là Gì ? Tổng Quan Về Lazy Loading Cần Biết

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện đúng công việc và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.