Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần một là đề thi môn Ngữ văn ko phân ban, trong số những đề thi vào kỳ thi giỏi nghiệp thpt niên khóa 2006-2007 ở hai hệ thpt và giáo dục và đào tạo Thường Xuyên. Đây là nội dung đặc trưng trong văn bạn dạng hướng dẫn tố chức kì thi xuất sắc nghiệp thpt mà bộ GD-ĐT vừa ban hành. Cũng trong công văn này, bộ GD-ĐT đã chuyển ra hồ hết mốc thời gian quan trọng trong kì thi tốt nghiệp lần 1 với lần 2.

*

Tải file : tại đâyXem đáp án: trên đâyCác đề thi thuộc đợt khác:

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn Địa lí KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 208

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 345

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 516

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 647

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 725

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 838

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 925

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn lịch sử dân tộc KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Toán học KPB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn thứ lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 108

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 354

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 438

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn trang bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 650

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn thiết bị lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 729

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn đồ vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 295

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 348

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 463

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 519

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 645

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 751

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 824

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ nga KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 982

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Địa lí PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 251

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 325

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 487

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 562

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 634

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 713

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 827

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn lịch sử PB 2006-2007 lần 1

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Ngữ văn PB 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 219

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 357

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 496

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 583

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 615

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 709

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ anh PB 2006-2007 lần 1 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 143

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 359

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 407

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 528

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 752

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 813

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng nga PB 2006-2007 lần 1 mã đề 926

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 153

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 397

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 465

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 523

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 659

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ pháp PB 2006-2007 lần 1 mã đề 858

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học tập PB 2006-2007 lần 1

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ gia dụng lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 214

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 323

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn đồ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 478

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn vật dụng lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 593

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn thiết bị lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 682

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn đồ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 798

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ vật lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn thứ lí PB 2006-2007 lần 1 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 173

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 513

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 736

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 815

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 948

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 130

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 241

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 328

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 435

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 587

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 842

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Anh hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 974

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 257

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 376

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 452

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 508

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 621

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 793

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 875

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 203

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 341

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 459

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 570

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 692

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp hệ 7 năm 2006-2007 lần 1 mã đề 927

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 132

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 305

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 415

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 534

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 646

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 768

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Địa lí hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học hệ hệ té túc 2006-2007 lần 1 mã đề 135

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn hóa học hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 372

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn chất hóa học hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 491

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 525

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn hóa học hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 609

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học hệ hệ ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 748

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 817

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn lịch sử vẻ vang hệ hệ té túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Toán học tập hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn trang bị lí hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 262

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn trang bị lí hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 384

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn vật lí hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn vật dụng lí hệ hệ té túc 2006-2007 lần 1 mã đề 539

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí hệ hệ xẻ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 672

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn đồ gia dụng lí hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 704

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ dùng lí hệ hệ vấp ngã túc 2006-2007 lần 1 mã đề 849

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn trang bị lí hệ hệ bửa túc 2006-2007 lần 1 mã đề 923

Tra cứu đề thi xuất sắc nghiệp trung học nhiều quốc gia

bài viết được hiện ra trên cơ sở sưu tầm toàn bộ các đề thi giỏi nghiêp THPT đất nước tất cả các môn trên toàn nước từ trước tới thời điểm này do xem tư vấn hoặc từ bạn đọc và những thầy cô sẽ đóng góp để có thể share cho vớ cả chúng ta học sinh trễ này có thể tra cứu.


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn văn 2007


Xem thêm: Bí Kíp Viết Một Bài Văn Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Bí Kíp Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh

Trong quy trình đăng, Các nội dung bài viết sẽ không thể tránh được những tin tức sai sót, nếu phát hiện tại các bạn cũng có thể comment dưới hoặc chúng ta có rất nhiều đề thi của những tỉnh nên chia sẻ, vui lòng contact hoặc gửi bài xích vào e-mail . Xin thực tình cảm ơn.