Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021-2022 kèm giải đáp mà girbakalim.net giới thiệu dưới đây giúp các em học sinh tham khảo, sẵn sàng tốt cho kiểm soát định kì cuối học tập kì II môn Toán sắp tới tới.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Đề cương cứng được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa để những em học tập sinh khối hệ thống lại con kiến thức, vận dụng luyện giải các dạng bài xích tập thiệt nhuần nhuyễn.

Đề cương cứng ôn tập học kì II môn Toán lớp 3

1. (1 điểm) Khoanh vào số ngay thức thì trước của số: 9999?

A. 9899. B. 9989. C. 9998. D. 9889.

2. (1 điểm) Khoanh vào số nhỏ xíu nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?

6289. B. 6299. C. 6298. D. 6288.

3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........dm ?

82 dm. B. 802 dm. C. 820 dm. D. 10 dm.


4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày sản phẩm công nghệ ba. Vậy ngày 15 mon 3 là ngày đồ vật mấy? Em hãy khoanh vào tác dụng đúng bên dưới đây:

thứ hai. B. Sản phẩm ba. C. Sản phẩm tư. D. Sản phẩm công nghệ năm.

5. (1 điểm) Hình bên có mấy góc vuông ? Hãy khoanh vào công dụng đúng dưới đây:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347 b) 9822 – 2918

................................... ...................................

.................................. ...................................

................................... ....................................

.................................. ....................................

c) 1816 x 4 d) 3192 : 7

.................................. ...................................

.................................. ....................................


................................... ....................................

.................................. ....................................

................................... ....................................

7. (1 điểm) người ta uốn một đoạn dây thép trọn vẹn thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ lâu năm đoạn dây đó?

Bài giải

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

8. (2 điểm) một lớp học tất cả 25 học viên được chia các thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như vậy có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Để xem không thiếu thốn nội dung Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021-2022, mời các bạn tải tệp tin về.

Xem thêm: Danh Sách Tỉnh Thành Việt Nam Excel ), Danh Sách Tỉnh Thành Việt Nam Excel


Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích không giống trên thể loại Tài liệu của girbakalim.net.