Để khối hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của chương 1 đồ vật lý 12 cho những em học tập sinh, loài kiến Guru đang soạn bộ trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 chương 1 kèm đáp án chi tiết. Đây là 1 trong tài liệu có lợi giúp những em ôn luyện thật xuất sắc lại chương 1 sẽ học. Cùng với bộ thắc mắc này những em cũng trở nên rèn luyện được kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm của phiên bản thân.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 chương 1

*

I. Các kiến thức trọng tâm để gia công trắc nghiệm định hướng vật lý 12 chương 1

Trước khi bước đầu làm trắc nghiệm kim chỉ nan vật lý 12 chương 1, những em bắt buộc nắm vững những kiến thức trọng tâm sau đây:

Chương 1: dao động cơ

Bài 1: giao động điều hòa

- có mang về dao động cơ, giao động tuần hoàn và xấp xỉ điều hòa.

- Phương trình dao động điều hòa,

- các đại lượng, đặc điểm vectơ vận tốc, tốc độ trong giao động điều hòa.

Bài 2: nhỏ lắc lò xo

- công thức của sức kéo về tính năng vào vật dao động điều hòa và những công thức tính chu kì của nhỏ lắc lò xo.

- công thức về ráng năng, rượu cồn năng với cơ năng của nhỏ lắc lò xo.Tính định tính về sự việc biến thiên hễ năng và vậy năng của bé lắc lò xo.

- Phương trình xê dịch điều hòa của một con lắc lò xo.

Bài 3: bé lắc đơn

- cấu tạo con rung lắc đơn.

- Điều kiện nhằm một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa.

- bí quyết tính chu kì và tần số góc của dao động.

- cách làm tính nạm năng, hễ năng và cơ năng con lắc đơn.

- Phương trình xấp xỉ điều hòa của một bé lắc đơn.

*

Bài 4: giao động tắt dần dần - dao động cưỡng bức

- định nghĩa về xê dịch tắt dần, dao động gia hạn và xấp xỉ cưỡng bức.

- tại sao và quy trình tắt dần cũng như nắm được hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng.

- riêng biệt dao động bảo trì và giao động cưỡng bức.

Bài 5: Tổng hợp của hai giao động điều hòa cùng phương, thuộc tần số - phương pháp Fresnel.

- bí quyết tổng phù hợp hai xê dịch điều hòa thuộc phương thuộc tần số.

- thực hiện pháp Fresnel để giải bài xích tập.

II. Câu hỏi trắc nghiệm kim chỉ nan vật lý 12 chương 1

Dưới đó là một số câu hỏi trắc nghiệm triết lý vật lý 12 kèm phía dẫn chi tiết mà con kiến Guru đã soạn:

Câu 1: Khi nói về dao đụng cưỡng bức và xê dịch duy trì, phạt biểu nào sau đây là sai?

A. Dao động gia hạn có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động bảo trì có biên độ không đổi.

D. Dao động cưỡng bức tất cả tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Hướng dẫn: Biên độ của xấp xỉ cưỡng bức và biên độ của lực cưỡng hiếp là không giống nhau → B sai.

Đáp án: B

Câu 2: hiện tượng cộng tận hưởng cơ được áp dụng trong:

A. Máy váy nền.

B. Bớt xóc ô tô, xe cộ máy.

C. Nhỏ lắc đồng hồ.

D. Nhỏ lắc đồ lý.

Hướng dẫn: hiện tượng kỳ lạ cộng tận hưởng cơ được vận dụng trong máy đầm nền.

Đáp án: A

*

Câu 3: Một con lắc lò xo tất cả vật nhỏ có trọng lượng m cùng lò xo có độ cứng k, xê dịch điều hòa. Nếu tăng mức độ cứng k lên 2 lần và giảm cân nặng m đi 8 lần thì tần số xấp xỉ của nhỏ lắc sẽ:

A. Tăng 4 lần

B. Bớt 2 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 4 lần

Hướng dẫn:

Ta có: tăng k lên 2 lần và sút m xuống 8 lần thì f tăng 4 lần.

Đáp án: A

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos2πt cm, biên độ xê dịch của vật là:

A. 6mm

B. 6cm

C. 12cm

D. 12πcm

Hướng dẫn: Biên độ dao động của đồ A = 6cm.

Đáp án: B

Câu 5: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào vào:

A. Biên độ của nước ngoài lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tính năng lên vật.

C. Lực cản công dụng lên đồ vật dao động.

D. Pha ban sơ của ngoại lực tuần hoàn chức năng lên vật.

Hướng dẫn: Biên độ giao động cưỡng bức không phụ thuộc vào vào pha thuở đầu của ngoại lực tuần hoàn chức năng lên vật.

Đáp án: A

Câu 6: Trong hiện tượng cộng hưởng thì

A. Biên độ nước ngoài lực cưỡng dâm đạt cực đại.

B. Tần số giao động cưỡng bức đạt rất đại.

C. Tần số dao động riêng đạt quý hiếm cực đại.

D. Biên độ xê dịch cưỡng bức đạt cực đại.

Hướng dẫn: Trong hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng trọn thì biên độ của xê dịch cưỡng bức đạt rất đại.

Đáp án: D

Câu 7: đánh giá và nhận định nào dưới đây sai khi nói đến dao động cơ học tắt dần?

A. Dao động tắt dần là một dao động có biên độ bớt dần theo thời gian.

B. Dao động tắt dần có động năng và núm năng sút đều theo thời gian.

C. Lực ma gần kề càng lớn thì xấp xỉ tắt dần dần càng nhanh.

D. Trong xấp xỉ tắt dần cơ năng sút dần theo thời gian.

Hướng dẫn giải: khi xảy ra dao động tắt dần dần tổng hễ năng và vậy năng là cơ năng đang giảm, cồn năng và cầm năng vẫn biến đổi tăng, giảm ⇒ B sai.

Đáp án: B

Câu 8: Một nhỏ lắc đơn có chiều nhiều năm dây treo là 64 cm. đem g = 10 m/s2. Số giao động toàn phần vật tiến hành được trong 24 giây là:

A. 15

B. 10

C. 1,5

D. 25

Hướng dẫn giải:

Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc: T=2lg= 20,6410= 1,6s

Mỗi chu kì vật tiến hành được một giao động toàn phần: Δt = 15T = 24 s.

⇒ Vật tiến hành được 15 xấp xỉ toàn phần.

Xem thêm: Con Số May Mắn Của Tuổi Ất Sửu Hôm Nay, Con Số May Mắn Ngày Hôm Nay

Đáp án: C

Câu 9: gia tốc của một vật giao động điều hòa có phương trình v=20cos10t cm/s. Cân nặng của đồ vật là m = 500 g. Hợp lực chức năng lên vật có giá trị cực lớn là:

A. 105N

B. 100N

C. 10N

D. 1N

Hướng dẫn giải:

Từ phương trình vận tốc, ta thu được:

vmax=ωA =20 cm/s

ω=10rad/s A = 2cm

Hợp lực rất đại công dụng lên vật: Fmax=mω2A=0,5.102.0,02=1N

Đáp án: D

Câu 10: Một vật giao động điều hoà đi được quãng đường 16cm vào một chu kì dao động. Biên độ dao động của đồ gia dụng là

A. 4cm

B. 8cm

C. 10cm

D. 12,5cm

Hướng dẫn giải: đồ dùng đi được một chu kì dao động: 4A = 16cm A=4cm

Đáp án: A

Đây là tư liệu trắc nghiệm triết lý vật lý 12 chương 1 dao động cơ mà chúng tôi đã tổng hợp. Hi vọng tài liệu này là 1 trong nguồn tham khảo có ích cho những em. Chúc các em học hành tốt.