Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 - 2022 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học viên ôn tập, rèn luyện những dạng bài xích tập Toán sẵn sàng cho bài thi học kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu xem thêm hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho những em học viên ôn tập.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 5 học kì 1

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 số ít 1

Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng xuất xắc nối để chế tạo ra thành câu trả lời đúng làm việc các câu hỏi trắc nghiệm và giải các bài tập từ luận sau.

Câu 1: (M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong những thập phân 95,824 có mức giá trị là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. 8

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số sống cột phía trái với bí quyết đọc tương thích ở cột bên phải:

Câu 4: (M2 – 1 điểm) 3 m2 14 cm2 = … m2

A. 3,14

B. 3,0014

C. 314

D. 30014

Câu 5: (M2 – 1 điểm) Số dư trong phép phân chia 13,6: 0,24 (nếu thương rước 2 chữ số tại phần thập phân) là:

A. 16

B. 0,16

C. 0,016

D. 0,0016

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 chúng ta nam và trăng tròn bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số các bạn nam với số nữ giới của lớp 5A là:

A. 15%

B. 75%.

C. 20%

D. 21%

Câu 7: ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 76,85 + 29,462

b/ 30,51 – 23,8

c/ 27,38 x 4,8

d/ 136,94 : 6,6

Câu 8: (M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 5 tấn 8 tạ thóc. Thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng đầu tiên được nhiều hơn nữa thửa ruộng máy hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh sống mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 9: (M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 38m, chiều rộng bởi

*
chiều dài, trong những số đó diện tích đất làm cho nhà chỉ chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất đó.

b. Diện tích s đất có tác dụng nhà là bao nhiêu mét vuông?

Câu 10: ( M4 – 1 điểm) search số có ba chữ số, hiểu được nếu vứt chữ số 0 nghỉ ngơi tận thuộc bên yêu cầu số kia ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong các thập phân 95,824 có mức giá trị là:

- Đáp án C.

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

- Đáp án B.

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số sinh hoạt cột bên trái với biện pháp đọc phù hợp ở cột bên phải:

Câu 4: ( mét vuông – 1 điểm) 3 mét vuông 14 cm2 = … m2

- Đáp án B.

Câu 5: ( m2 – 1 điểm) Số dư vào phép phân tách 13,6: 0,24 (nếu thương mang 2 chữ số tại phần thập phân) là:

- Đáp án D.

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A tất cả 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số các bạn nam và số bạn gái của lớp 5A là:

Tỉ số phần trăm của công ty nam so với nữ giới là:

15:20 = 0,75 = 75%

- Đáp án B. 75%

Câu 7: (M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Các em học viên tự để tính và kết quả như sau:

a/ 106,312

b/ 6,71

c/ 131,424

d/ 66,15

Câu 8: ( m2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 5,6 tạ thóc. Thu hoạch làm việc thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thế nữa thửa ruộng trang bị hai là 1,2 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sống mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

- Tính được một ý chuẩn cho 0,5đ.

Giải

Ta gồm sơ đồ gia dụng như hình vẽ:

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai: |------------------| 1,2 tạ

Thửa ruộng vật dụng nhất: |------------------|-------|

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số thóc là:

(5,6 + 1,2) : 2 = 3,4 (tạ) = 340kg

Thửa ruộng vật dụng hai thu hoạch được số thóc là:

5,6 – 3,4 = 2,2 (tạ) = 220 (kg)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Có thể giải cách khác

Đổi 5,6 tạ = 560 kg

1,2 tạ = 120 kg

Thửa ruộng thứ hai: |------------------| 120kg

Thửa ruộng máy nhất: |------------------|-------|

Từ sơ đồ vật ta gồm nhận xét: nếu sút số thóc làm việc thửa ruộng thứ nhất đi 120 kilogam thì ta được thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai. Vậy nếu tổng trừ hiệu ta được nhị lần số thóc làm việc thửa sản phẩm hai.

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

(560 - 120) : 2 = 220 (kg thóc)

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

220 + 120 = 340 (kg thóc)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Câu 9: ( M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 38m, chiều rộng bằng

*
chiều dài, trong số đó diện tích đất có tác dụng nhà chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích s của mảnh đất nền đó.

b. Diện tích s đất làm cho nhà là từng nào mét vuông?

- Hs làm được một câu mang lại 0,5đ.

- Đúng được 1 ý mang lại 0,25đ.

Giải

a/ Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

38 x

*
= 28,5 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

38 x 28,5 = 1083 (m2)

b. Diện tích s đất làm nhà là:

1083 x 25 : 100 = 270,75 (m2)

Đáp số: a/ 1083 m2

b/ 270,75 m2

Câu 10: (M4 – 1 điểm) tìm số có cha chữ số, hiểu được nếu vứt chữ số 0 sinh hoạt tận cùng bên cần số kia ta được số bắt đầu mà hiệu của số mới và số đang cho bằng 135.

- trường hợp HS ko lập luận chỉ mang đến 0,5đ

- Tính được một ý chuẩn cho 0,25đ.

Giải

Khi loại bỏ chữ số 0 sinh sống tận cùng bên phải một trong những tự nhiên thì ta được số new kém số đã mang lại 10 lần hay số cũ vội vàng 10 lần số mới. (HS có thể vẽ sơ đồ vật hoặc không)

Theo bài xích ra, ta bao gồm hiệu số phần cân nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần)

Số mới là: 135 : 9 = 15

Số đề nghị tìm là:

15 x 10 = 150

Đáp số: 150.

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 số ít 2

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân tất cả 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2: quý giá của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: tra cứu số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất để điền vào ô trống: 12,13 □,12

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4: mang lại 3m2 25cm2 = ... Dm2

Số thích hợp điền vào vị trí trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép phân tách này là:

A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: mang đến 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước giống hệt và chiều nhiều năm mỗi mảnh cấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ kia ta được một hình vuông vắn có chu vi bởi 72cm. Diện tích s một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2D. 1728cm2

Bài 2 (1đ): search X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính với tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng lúc đầu bán một đôi giầy giá 400000 đồng. Lần vật dụng nhất cửa hàng hạ giá bán 12% giá chỉ ban đầu. Cuối năm, siêu thị tiếp tục hạ tiếp 10% giá bán trước đó. Hỏi sau nhì lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

*

b. đối chiếu A với B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. X = 8,1

b. X = 0,002

Bài 3: mỗi phép tính đặt tính với tính đúng được 0,5đ

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số chi phí đôi giầy được bớt ở lần hạ giá đầu tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá chi phí đôi giầy sau lần hạ giá trước tiên là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số chi phí đôi giày được bớt ở lần hạ giá máy hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá chi phí đôi giầy sau nhì lần hạ giá chỉ là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS bao gồm cách làm cho khác vẫn đồng ý cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số sinh sống tích A cùng B đều bởi nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 5 các năm

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận hệ thống toàn cục kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 với phần Hình học gồm đáp án cụ thể cho từng dạng bài bác tập cho các em ôn tập cố gắng được cấu tạo đề thi, sẵn sàng cho các bài thi học kì 1 chuẩn bị tới.

Xem thêm: Hx Là Gì, Hx Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa, Hx Là Gì, Hx Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa

Ngoài đề thi môn Toán mặt trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, giờ Việt, tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ giáo dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Phần nhiều đề thi này được kiếm tìm Đáp Án tham khảo và chọn lọc từ các trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm đem đến cho học sinh lớp 5 phần đa đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh tải miễn tầm giá đề thi về và ôn luyện.