Với 51 đề kiểm soát cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 giúp các em học viên lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức môn Toán cho kỳ thi học tập kỳ II sắp đến tới.

Bạn đang xem: 29 đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 hay chọn lọc

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 này, còn tồn tại thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, có bảng ma trận và giải đáp kèm theo, sẽ giúp đỡ thầy cô xem thêm để soạn đề thi cuối kì 2 cho học viên của mình. Ngoài ra, có thể đọc thêm 39 bài Toán cải thiện lớp 2 để ăn điểm 9, 10 tiện lợi hơn. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn chi phí đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài đôi mươi phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào địa điểm chấm là: 1 giờ = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. Trăng tròn C. 30D. 60

Câu 2: Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào khu vực chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, không nên điền S: Số ngay thức thì trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án mà lại em chỉ ra rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối mỗi số với bí quyết đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác bao gồm trong hình mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình làm sao là hình khối trụ? Hãy tô màu vào các hình đó.

B. Từ luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: từng chuồng thỏ gồm 5 nhỏ thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan tiếp giáp biểu đồ gia dụng và trả lời câu hỏi:

a) mỗi loại bao gồm bao nhiêu con? Điền chữ thích hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số con …………… nhiều nhất? Số con ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:


A) những số 562; 625; 652 viết theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến khủng là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối từng số với phương pháp đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền lốt >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Kiếm tìm x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Kiếm tìm hình tam giác


Hình bên tất cả ………. Hình tam giác.

Viết tên các hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn gà nhà Lan tất cả 86 con, đã phân phối đi 29 con. Hỏi bên Lan sót lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) những số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau từ bé nhỏ đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm dưới hình được tô color

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) tìm kiếm x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) mang lại hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, team Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được từng nào cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: tra cứu X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số tương thích vào nơi trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 cm = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 centimet = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có toàn bộ 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 tiếng + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: tìm x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: bao gồm 24 cây viết chì màu, chia số đông cho 3 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: từng chuồng có 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) vào ô trống sẽ được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên gồm bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề soát sổ cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;……………

Câu 3: search X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh khối lượng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: từng nhóm có 4 học sinh có 9 đội như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Double Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: search X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một shop bán con đường trong ngày bây giờ bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm những số gồm hai chữ số cơ mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường đái học chủ quyền có 214 học sinh lớp 3 với 4. Biết số học viên lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường đái học chủ quyền có bao nhiêu học viên lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
girbakalim.net


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi