Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì hai năm 2022 gồm đáp án (10 đề) | liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Đề thi Toán lớp 2 học tập kì hai năm 2022 có đáp án (10 đề). Hy vọng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 2 cuối năm

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì hai năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Số lập tức trước của số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 cùng 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ dài của mặt đường gấp khúc MNPQ là:

*

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số có 3 trăm, 0 chục cùng 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: ba bạn Linh, Nga với Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm kia Linh mang đến lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút, Nga cho lúc 8 giờ với Loan đến lúc 7 tiếng 30 phút. Hỏi chúng ta nào đến lớp sớm trước tiếng vào học?

A. Bạn Linh

B. Bạn Nga

C. Chúng ta Loan

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên tất cả ba điểm thẳng hàng trong hình sau:

*

Câu 3:Có hai đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, đội Hai sửa được nhiều hơn team Một 50m đường. Hỏi team Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4:Quan gần kề biểu thứ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

*

b) bao gồm bao nhiêu bông hoa hồng đang nở?

b) Số bông hoa cúc nở nhiều hơn nữa số nhành hoa hồng là mấy bông?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Lúc 8 tiếng có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu quý của phép chia gồm số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu tương thích để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 với 6

C. 2 với 6

D. 2

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ dài của con đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

*

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh có 5 mẫu bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy có bao nhiêu chiếc?

Câu 4: nhị lớp 2A và 2B quyên góp được tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có ba chữ số, bao gồm số trăm với số chục gần như là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được viết theo đồ vật tự từ bé xíu đến bự là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch tháng 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là máy mấy?

*

A. Sản phẩm công nghệ sáu

B. Máy hai

C. Trang bị bảy

D. Nhà nhật

Câu 3: trong lọ hoa chỉ gồm hai các loại hoa là hoa hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và mang ra một bông hoa bất kỳ trong lọ. Hỏi kỹ năng Hà lấy được bông hoa cúc là có thể, không thể hay chắc hẳn rằng xảy ra?

A. Không thể

B. Gồm thể

C. Dĩ nhiên chắn

Câu 4: Tổng nào tiếp sau đây ứng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: kết quả của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km B. 34km C. 304km D. 214km

Câu 6: Số nào sau đây có biện pháp đọc là cha trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm yêu thương biết số bị chia bởi 4 với số chia bằng 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng anh 20cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu đồ dùng tranh sau rồi vấn đáp các câu hỏi:

*

a) siêu thị nào bán được nhiều xe duy nhất trong một ngày?

b) trong một ngày, cả ba shop bán được tổng cộng bao nhiêu loại xe đạp?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 3 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải xuống

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (cơ bản)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu 1. Số lớn nhất có nhì chữ số khác biệt mà tổng nhì chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78 B. 79

C. 80 D. 81

Câu 2. trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24B. 60

C. 42 D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tựu ta được:

A. 5 × 5B. 5 × 6

C. 5 × 3 D. 5 × 2

Câu 4. lắp thêm hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17B. 18

C. 19 D. 20

Câu 5. search x, biết: x × 5 = 15

A. X = 3B. X = 4

C. X = 5 D. X = 2

Câu 6. Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

*

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) kiếm tìm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) tất cả 18 chúng ta chia đầy đủ thành 3 nhóm, kế tiếp mỗi đội lại tạo thành hai team nhỏ. Hỏi:

a) từng nhóm có mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu team nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp cây viết chì gồm 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số cây viết để buôn bán thì vào hộp còn sót lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1. Số lớn hơn 99 và bé dại hơn 101 là

A. 100B. 101

C. 102 D. 103

Câu 2. Số lớn số 1 có cha chữ số khác biệt là

A. 999B. 998

C. 987D. 978

Câu 3. Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 2dm + 5mm = … mm

A. 25 B. 52

C. 205D. 502

Câu 4. Số bao gồm 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị chức năng được viết là:

A. 657 B. 675

C. 567 D. 576

Câu 5. Nếu nhà nhật tuần này là ngày 10 thì

A. Chủ nhật tuần trước đó là ngày 17

B. Chủ nhật tuần sau là ngày 13

C. Công ty nhật tuần trước đó là ngày 3

D. Nhà nhật tuần sau là ngày 7

Câu 6. cho hình vẽ:

*

Số hình tam giác tất cả trong mẫu vẽ trên là:

A. 8 B. 9

C. 10 D. 11

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính nhẩm:

4 × 4 = …4 × 7 = …

4 × 2 = … 3 × 8 = …

2 × 4 = … 5 × 4 = …

Câu 8. (1 điểm) tìm kiếm y, biết:

a) y : 5 + 27 = 4 × 8

b) 12 – 7 Viết sốĐọc số355Ba trăm năm mươi lăm402Sáu trăm bảy mươi tám250Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài con đường gấp khúc ABC là:

*

Khoanh vào giải đáp đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhị đội công nhân cùng tham gia làm một nhỏ đường. Đội trước tiên làm được 398m đường, đội vật dụng hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả nhị đội làm được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác có số đo những cạnh theo thứ tự là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một số trong những bi. Ví như Toàn mang đến Hải một số trong những bi bằng đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải gồm 12 viên bi. Hỏi thuở đầu Hải gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) người ta mang đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào từng can 4 lít thì được toàn bộ 7 can với còn quá lại 3 lít. Tính tổng thể dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. hiệu quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304 B. 186

C. 168 D. 286

Câu 2. Điển số phù hợp vào nơi chấm: 1 m = ..... Centimet

A. 10 centimet B. 100 cm

C. 1000 centimet D. 1 cm

Câu 3. tác dụng của phép tính 0 : 4 là:

A. 0 B. 1

C. 4 D. 40

Câu 4. Độ dài con đường gấp khúc sau là:

*

A. 16 centimet B. Trăng tròn cm

C. 15 centimet D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50

*
20 + 60. Dấu đề xuất điền vào ô trống là:

A. C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

*

A. 19cm B. 20cm

C. 21cm D. 22cm

II. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kilogam + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C bao gồm 30 học sinh. 1 phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C tất cả bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

*

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên tất cả ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một cỗ quần áo như vậy cần từng nào mét vải?

Câu 13.

Xem thêm: Mgmt Là Gì ? Nghĩa Của Từ Management

tra cứu hiệu của số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số cùng với số chẵn lớn số 1 có một chữ số.