Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 tất cả 8 đề thi, bao gồm cả đáp án, lí giải chấm cùng bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 2 ôn tập với luyện giải đề thật tốt để làm bài thi học kì 2 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra môn toán lớp 2 theo thông tư 22

Với 8 đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 này, cũng giúp thầy cô giáo tham khảo khi ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình. Lân cận môn Toán, những em bao gồm thể tìm hiểu thêm đề thi môn giờ Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em xem thêm nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của girbakalim.net:


Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số họcSố câu3111143
Câu số1,4,651241,4,7,51,2,4
Số điểm1,50,521124
Đại lượng với đo đại lượngSố câu11
Câu số22
Số điểm0,50,5
Yếu tố hình học: diện tích,chu vi các hình đang học.Số câu112
Câu số877,8
Số điểm0,50,51
Giải bài toán có lời văn.Số câu1111
Câu số3333
Số điểm0,520,52
TổngSố câu52112184
Số điểm2,5120,53146

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

Trường tè học............

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021Môn : TOÁN – LỚP 2

(Thời gian làm bài xích 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng nhất trong số câu sau:

Câu 1: (0.5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 25 B. 205C. 2005D. 250

Câu 2: (0.5đ) Số?

2m = .....................cm

A. 20 B.2000 C.200 D.100

Câu 3: (0.5đ) mỗi bình hoa bao gồm 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như vậy có từng nào bông hoa?

A. Trăng tròn bông B. 25 bông C. 10 bôngD. 6 bông

Câu 4: (0,5đ) Số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 999B. 900 C. 990 D. 100

Câu 5. (0.5đ) công dụng của phép tính: 20 + 4 x 7 =

A. 16B. 26C. 48D. 30

Câu 6: (0.5đ) Số 265 hiểu là:

A. Hai trăm sáu lăm B. Nhì trăm sáu mươi năm C. Nhị trăm sáu mươi lămD. Nhì trăm sáu năm

Câu 7: (0.5đ) mẫu vẽ bên bao gồm mấy hình tam giác?


A. 7B. 6C. 9D. 8



Câu 8: (0.5đ): Hình tứ giác bao gồm độ dài các cạnh thứu tự là 8cm; 4cm; 5cm; 6cm thì tất cả chu vi là:


A. 13cmB. 23cmC. 15cmD. 22cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính


46 + 38 82 – 46

................. ..................

................. ..................

................. ..................


235 + 523 648 – 205

................. ..................

................. ..................

................. ..................


Câu 2: (1đ) kiếm tìm x:


a. 87 – X = 33

.................................................

.................................................

.................................................


b. X x 4 = 43 - 19

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 3: (2 đ) mẹ mua 40 kilogam gạo, mẹ chia các vào 5 túi. Hỏi từng túi đựng từng nào ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 4: (1đ) tìm 2 số gồm tổng và hiệu đều bởi 95.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

I. Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
BCBACCDB

II. Từ luận: 6 điểm

Câu 1: 2 điểm

(Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5 điểm)

Câu 2: 1 điều (Mỗi câu đúng 0,5đ) tìm kiếm X


a. 87 – X = 33

X = 87 – 33 (0,3đ)

X = 54 (0,2đ)


b. X x 4 = 43 - 19

X x 4 = 24 (0,2đ)

X = 24: 4 (0,2đ)

X = 6 (0,1đ)


Câu 3:

Mỗi túi đựng số kilogam gạo là: (0.75đ)

40 : 5 = 8( kg) (1đ)

Đáp số: 8 kilogam gạo (0.25đ)

Câu 4:

2 số chính là 0 cùng 95

vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học cùng phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, phân tách trong phạm vi các bảng tính sẽ học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mày – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài xích toán đối chọi về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

TổngSố câu31212173
Số điểm21,51,52215,54,5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021

Trường:........................

Lớp:................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 2NĂM HỌC: 2020 - 2021MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. a. Số bé nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số phệ nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120 B. 201C. 12

Câu 2. Điền vết (>, B. C. =

Câu 3. 5 giờ chiều nói một cách khác là: (M1= 0,5đ)

A. 15 tiếng B. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác tất cả độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54 B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào vị trí chấm vào biểu thức 36 : 4 + trăng tròn = .............. Là: (M2= 1đ)

A. 29 B. 39 C. 32

Câu 6. Điền số tương thích vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kilogam – 16kg = ………. B. 14 cm : 2 cm = …………

Câu 7: Hình vẽ sau đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)


A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác



Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)


a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................


b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................


c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................


Câu 9. Bao gồm 36 loại ghế được xếp hầu như vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu mẫu ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. search x: (M4= 1đ)


a. X x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................


b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................


Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Câu 8: 1,5 điểm - có tác dụng đúng từng phép tính 0,5 điểm.

Xem thêm: Công Thức Phân Tử Của Toluen Công Thức Cấu Tạo, Công Thức Phân Tử Của Toluen Là

Câu 9: 2 điểm

Bài giải

Mỗi dãy gồm số ghế là(0,5 điểm)
36 : 4 = 9 (chiếc ghế)(1 điểm)
Đáp số: 9 mẫu ghế(0,5 điểm)

Câu 10: 1 điểm. Làm cho đúng từng phép tính 0,5 điểm.


a. X x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10


b. 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28



Chia sẻ bởi:
*
Mai Mai
girbakalim.net
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 15.466 Lượt xem: 72.385 Dung lượng: 1,3 MB
Liên kết cài đặt về

Link girbakalim.net chính thức:

cỗ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 theo Thông bốn 22 tải về

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA