Bộ đề ôn thi học tập kì 2 môn hóa học lớp 8 là tài liệu cực kì hữu ích, gồm 13 đề bình chọn cuối kì 2 lớp 8 môn Hóa gồm đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 8

Đề thi Hóa 8 học kì 2 giúp những em học viên tham khảo, luyện giải đề, củng cố kỹ năng để sẵn sàng thật tốt cho bài thi học tập kỳ II tới đây đạt công dụng cao. Thông qua đó nắm được những dạng bài tập thường gặp mặt trong đề thi kì 2. Chúc các bạn học tốt.


Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bạn sẽ xem: cỗ đề ôn thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 8


Câu 1. thành phần của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào tiếp sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. đến dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Số đông chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. làm phản ứng hóa học nào tiếp sau đây không buộc phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng sút vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là chất khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình chứa 10g oxi. Sau phản bội ứng chất nào còn dư, vày sao?

A. Oxi vị 6,2g photpho bội nghịch ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi 6,2g photpho phản nghịch ứng đầy đủ với 2g oxi.

C.Hai hóa học vừa hết vì 6,2g photpho làm phản ứng toàn diện với 10g oxi.

D. Photpho vì chưng ta thấy tỉ trọng số mol giữa đề bài xích và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương thức hóa học nhận ra các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH tất cả trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với hỗn hợp HCl phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối nhận được sau bội phản ứng.

B. Tính cân nặng Cu nhận được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn bội phản ứng đầy đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn?

B. Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, phường = 31)

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D làm việc cột I với cùng 1 chữ hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, sống cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch rất có thể hòa tung thêm chất tan

B

Phản ứng nỗ lực là phản nghịch ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần xác suất theo thể tích của bầu không khí là:

3

dung dịch cần thiết hòa rã thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm…)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân bỏ là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3

Câu 4. Sau phản nghịch ứng với Zn và HCl trong chống thí nghiệm, đưa que đóm đã cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không khí với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính trọng lượng Kali penmanganat (KMnO4) bắt buộc lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. bao gồm 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Hoàn toàn có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử dưới đây không:

A. Cần sử dụng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ cần sử dụng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. đến 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau bội phản ứng chấ nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. trong phòng thí nghiệm khí hidro được pha trộn từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên hotline của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tung của KNO3 sinh sống tại ánh nắng mặt trời đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Under Pressure Là Gì, What Is The Meaning Of Under Pressure

(2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn làm phản ứng đầy đủ với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.