Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 hệ thống lại các kiến thức trung tâm và những đề ôn tập cho những em học sinh ôn tập, rèn luyện khả năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1 đạt hiệu quả cao. Mời các em học viên cùng tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 5 học kỳ 1


1. Phần Phân số, thập thân, láo số lớp 5

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

Bài 1. Chữ số 8 trong những thập phân 95,824 có giá trị là:

a.

*

b.

*

c.

*

Bài 2.

*
viết dưới dạng số thập phân là :

a. 3,900

b. 3,09

c. 3,9

Bài 3: Viết số sau :

a. Sáu mươi cha phần trăm:…………………………………………………...............................

b. Năm phẩy bảy mươi mốt: ……………………………………………………………………

Bài 4: Số to nhất trong những số: 37,42; 37,24; 40,9; 40,89 là:

A. 37,42

B. 37,24

C. 40,9

D. 40,89

Bài 5.

a)

*
phát âm là :………………………………………………………………………………

b) 302,008 hiểu là :………………………………………………………………………….

Bài 6: trong các 0,00257 chữ số 2 có mức giá trị là từng nào ?

A. 2 phần nghìn

B. 2 phần trăm

C. 2 phần mười

D. 2 phần mười nghìn

Bài 7. Trong những 54, 278 chữ số 7 chỉ:

A. 7 1-1 vị

B. 7 chục

C. 7 phần mười

D. 7 phần trăm

2. Phần Đại lượng

Bài 1: Viết số thập phân tương thích vào chỗ chấm:

a. 9m 6 dm =………m

b.5 tấn 562 kilogam =…….tấn

b. 57cm 9mm =………cm.

Bài 2

6cm2 8mm2 = ………….cm2

Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là :

a. 68

b. 6,8

c. 6,08

d. 6,008

Bài 3: 503 kg bằng bao nhiêu tạ?

A. 50,3 tạ

B. 5,03 tạ

C. 0,53 tạ

D.0,053 tạ

Bài 4: 200 m2 bằng từng nào hecta (ha)?

A. 0,02 ha

B. 0,2 ha

C. 0,002 ha

D, 0,0002 ha

3. Phần Tỉ số phần trăm

Bài 1: Số như thế nào là hiệu quả của phép nhân 3,3565 x 100?

A. 33,565

B. 335,65

C. 3356,5

D. 0,033565

Bài 2: Viết những số sau:

a) Sáu mươi chín tỷ lệ :……………………

b) bốn mươi ba phần nghìn :………………………

c) nhị và bốn phần chín:…………………………

d) Bảy cùng năm phần tám: ……………….

Bài 3. Khối lớp 5 có 24 bạn học sinh trung bình chiếm phần 12,5% tổng số học sinh trong toàn khối. Số học viên của khối 5 là:

A. 1920

B. 192

C. 30

D. 300

Bài 4: tất cả 15 học viên nam và 60 học sinh nữ. Số học viên nam bởi bao nhiêu phần trăm học sinh nữ?

A . 5%

B. 15%

C. 25%

D. 40%

Bài 5: Một trường đái học tất cả 820 học sinh, 75% số học sinh của trường đó là bao nhiêu em?

A. 615 em

B. 620 em

C. 750 em

D. 651 em

4. Phần Hình học

Bài 1. Một hình tam giác có độ cao 9,4dm, cạnh đáy 5,5dm. Diện tích của hình tam giác kia là:

A. 51,7dm2

B. 7,45dm2

C. 25,85dm2

D. 25,85dm

Bài 2: diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

A. 15,75

B. 8,0

C. 15,57

5. Phần từ luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính.

a) 981,45 x 32, 2

b) 133, 536 : 5,2

Câu 2 (1 điểm): Tìm

a) x - 23,89 = 0,3

b) x + 3,82 = 6,1

Câu 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nữa chu vi là 348,6 m. Chiều dài bởi 247,3m.

a) Tính diện thửa ruộng hoa đó.

b) vừa đủ mỗi mét vuông người ta thu hoạch được 11,6 kilogam thóc. Tính toàn bô thóc thu hoạch được của thửa ruộng đó.

Câu 4.

Xem thêm: Để Bảo Vệ Kim Loại Chống Ăn Mòn Thì Dùng Phương Pháp, Bảo Vệ Kim Loại Chống Ăn Mòn

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất

a) 3,57 x 0,4 + 0,43 x 0,4

b) 5,43 + 0,45 + 3,55 + 0,27

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 new nhất bao gồm 5 phần nằm trong chương trình học: Phân số; số thập phân; bảng đơn vị chức năng đo; giải toán tất cả lời văn, toán về hình học tập giúp những em học sinh ôn tập cụ thể các dạng Toán chi tiết, củng cố kiến thức đã học.

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 5 những năm

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Năm 2021