Đề cương cứng ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt toàn cục các dạng bài tập Toán lớp 7 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 7


Đề cương ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc tiến hành các phép tính bên trên tập hòa hợp R, nạm được quan niệm tỉ lệ thức, tính chất của tỉ trọng thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số cùng đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, 2đại lượng tỉ trọng nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được tư tưởng hàm số và đồ thị.

Nắm được định nghĩa đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ đồ thị hàm số

y=ax

Vận dụng đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các dạng bài bác tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, mặt đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết những góc tạo vì 1 con đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết giải pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết minh chứng hai con đường thẳng vuông góc, song song phụ thuộc vào quan hệ giữa vuông góc và tuy nhiên song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc bên cạnh tam giác.

Vận dụng các trường hợp đều nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác cân nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng tỏ 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần lý thuyết ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm rõ những kỹ năng cơ bạn dạng như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Ngôn từ Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Nội dung phần định hướng của những bài tự § 1 đến § 5, Hình học tập 7 Chương II

C. Phần bài xích tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh phải nắm vững các dạng bài tập cơ bạn dạng như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: tìm kiếm x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán có lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích của miếng đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m cùng hai cạnh tỉ trọng với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây trồng của lớp 7A cùng 7B biết số cây cối của 2 lớp tỉ trọng với 8:9 và số cây trồng của 7B hơn 7A là đôi mươi cây.


Bài 3: Theo phù hợp đồng nhì tổ cung cấp chia lãi với nhau theo tỉ lệ thành phần là 3 : 5 . Hỏi từng tổ phân tách lãi bao nhiêu, ví như tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết bố cạnh của một tam giác tỉ trọng với 2 ; 3 ; 4 cùng chu vi của chính nó là 45cm. Tính những cạnh của tam giác đó.

Bài 5: phân tách số 150 thành ba phần tỉ lệ thành phần với 3 ; 4 và 13.

Bài 6: bạn Minh đi xe đạp từ nhà mang lại trường với vận tốc trung bình 12 km/ h thì hết nửa giờ. Nếu như khách hàng Minh đi với gia tốc 10 km/h thì hết từng nào thời gian?

Bài 7: Tìm bố số a, b, c biết

*
: với a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhì số x và y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm các số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 với a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho thấy thêm 2 đại lượng x với y tỉ trọng thuận cùng với nhau với khi x = 5 thì y = 3

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy biểu diễn y theo x.

Tính quý hiếm của y khi x = -5; x = 10.

Bài 11: mang lại hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) tìm a biết ; vẽ đồ gia dụng thị hàm số lúc a = 2; a = -3.

c) trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ vật thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Mang đến hàm số

*
. Hãy xác minh a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) mang lại hàm số

*
. Tính
*

b) đến hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định những điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ thứ thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: đến góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H ở trong tia Ot, kẻ đường vuông góc cùng với

*
, nó giảm Ôx cùng oy theo thứ tự là A cùng B.

a) chứng tỏ rằng OA = OB;

b) mang điểm C nằm trong tia Ot, minh chứng rằng CA = CB cùng

*


Bài 2: Cho tam giác

*
tất cả 3 góc hầu hết nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC trên H. Trên tia đối của tia HA rước điểm D sao để cho HA = HD.

a/ chứng minh BC và CB thứu tự là những tia phân giác của các góc ABD và ACD.

b/ chứng minh CA = CD và BD = BA.

c/ mang đến góc ngân hàng á châu acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải bao gồm thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: mang đến tam giác ABC với AB = AC. Rước I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB rước điểm M sao cho CN = BM.

a/ chứng tỏ

*
với
*
là tia phân giác góc
*

b/ minh chứng AM = AN.

c) minh chứng

*

Bài 3: đến tam giác ABC tất cả góc A bởi 900. Vẽ mặt đường thẳng AH vuông góc với

*
. Trên phố vuông góc với BC trên B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC cùng với điểm A làm thế nào cho AH = BD

a. Chứng minh DAHB = DDBH

b. Hai đường thẳng AB cùng DH có tuy vậy song không? vì sao?

c. Tính góc acb biết góc BAH = 350

Bài 4 cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox rước điểm A, trên tia Oy lấy điểm B làm thế nào để cho OA = OB. Bên trên tia Ax rước điểm C, bên trên tia By mang điểm D làm thế nào cho AC = BD.

a) chứng minh: AD = BC.

b) hotline E là giao điểm AD với BC. Triệu chứng minh: EAC = EBD.

c) minh chứng rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề khám nghiệm cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác minh nào sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết như thế nào sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a và b và trong những góc tao thành bao gồm một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc thiết bị thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá bán trị tương xứng của chúng được đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị làm việc ô trống trong bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một kết quả khác

Câu 6. đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường vừa lòng góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm kiếm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Sinh Ngày 25/6 Là Cung Gì ? Mệnh Gì? Cung Hoàng Đạo Gì? Có Sự Kiện Nổi Bật Nào?

Cho vật thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) đi qua điểm
*

a) khẳng định m;

b) Vẽ vật thị của hàm số sẽ cho với giá trị m tìm kiếm được ở câu a.Tìm trên đồ dùng thi hàm số bên trên điểm tất cả tung độ bởi 2 .