Bài viết này phía dẫn các bạn cách chuyển đổi trình phê chuẩn Web khoác định của người tiêu dùng thành Firefox bên trên Windows 10 hoặc Windows 11. Đối với những hệ điều hành khác, hãy xem bài viết Đặt Firefox làm trình chu đáo mặc định của bạn.

Bạn đang xem: Đặt trình duyệt mặc định


Đặt Firefox làm cho trình để ý mặc định của bạn trong thiết lập Firefox

Trong thanh Menu sinh hoạt đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn với chọn download đặt.

trong bảng Tổng quát, các bạn sẽ tìm thấy thiết lập trình xem xét mặc định vào phần Khởi động trên đầu trang. Nhấp vào nút Đặt làm cho mặc định….Firefox sẽ cố gắng thực hiện hầu như thứ trong nền để thay đổi cấu hình Windows của bạn.
Lưu ý: trường hợp Firefox đang là trình chăm sóc mặc định của bạn, Đặt có tác dụng mặc định… có khả năng sẽ bị ẩn và nó sẽ thông báo rằng Firefox hiện nay là trình săn sóc mặc định của bạn.
Firefox bây chừ sẽ hiển thị rằng nó là trình coi ngó mặc định của bạn.

Nếu Firefox không thể đổi khác cấu hình trình phê duyệt mặc định của bạn, nó vẫn mở vận dụng Windows Settings, cùng với bảng Default apps được mở sẵn.

Thay đổi thủ công bằng tay trình để ý mặc định của người sử dụng thành Firefox vào Windows Settings (Windows 10)Mở bảng Default apps vào Windows Settings, nếu nó chưa mở. (Trong menu Start của Windows, nhấp vào hình tượng Settings, nhấp vào Apps và nhấp default apps.)Trong phần website browser của bảng Default apps, nhấp vào trình phê chuẩn hiện được liệt kê.Trong bảng Choose an app, nhấp vào Firefox để tại vị nó làm cho trình chăm chú mặc định.Trong phần website browser, các bạn sẽ thấy Windows 10 tất cả Firefox được đặt làm trình chăm chú mặc định.
Thay đổi thủ công trình phê chuẩn mặc định của chúng ta thành Firefox trong Windows Settings (Windows 11)

Vì những chuyển đổi của thiết đặt trình chu đáo mặc định bên trên Windows 11 nên để đặt Firefox làm trình thông qua Web mang định của bạn, các bạn sẽ cần thay đổi ứng dụng mặc định cho một trong những loại tập tin với giao thức:

Mở bảng Default apps trong Windows Settings (nếu nó đang chưa được mở):Nhấp Settings bên trên thanh tác vụ của Windows.Nhấp Apps từ các tùy chọn mặt trái.Nhấp default apps.Tìm Firefox vào danh sách lộ diện và nhấp vào nó.Danh sách những loại tập tin sẽ được hiển thị dưới Set mặc định file types or liên kết types. Nhấp vào một trong những loại tập tin (ví dụ: .htm) để đổi khác chương trình mặc định mở với đặt nó thành Firefox. Làm giống như cho từng một số loại tập tin khác mà bạn có nhu cầu mở vào Firefox.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 45 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 39 : Luyện Tập Chung


Lưu ý: phần đông các loại tập tin và giao thức thông dụng được mở bằng trình phê duyệt mặc định bao hàm .htm, .xhtm, .html, .shtml, .webp, .pdf, MAILTO, HTTP and HTTPS.