Ngày 12/8, cỗ GD-ĐT chào làng đáp án thi giỏi nghiệp chấp thuận của toàn bộ các môn vào kỳ thi THPT tổ quốc 2020. Kênh tuyển chọn Sinh cập nhật đáp án để Quý phụ huynh và thí sinh cùng theo dõi.

Đáp án Văn Đáp án Toán Đáp án giờ Anh
Đáp án đồ gia dụng lý Đáp án Hóa học Đáp án Sinh học
Đáp án Địa lý Đáp án định kỳ sử Đáp án giáo dục đào tạo công dân
Đáp án tiếng Trung Đáp án giờ Nhật Đáp án giờ đồng hồ Pháp
Đáp án giờ đồng hồ Nga

ĐÁP ÁN MÔN VĂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN VĂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

*

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

XEM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN SINH

XEM ĐÁP ÁN MÔN SINH CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

XEM ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

XEM ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

XEM ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN TIẾNG TRUNG

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2020

*

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

ĐÁP ÁN TIẾNG NGA

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP thpt 2020

*

Dựa vào câu trả lời thi trung học phổ thông chính thức, các thí sinh hoàn toàn có thể dự đoán điểm thi tốt nghiệp của mình. Dự loài kiến ngày 27/8, cỗ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp thpt 2020 bên trên toàn quốc.