Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt gồm trong phần nhiều các thành phần của cây như rễ lá nhất là quả chín. Glucozo dễ được khung người hấp thu với tăng tích điện nên được sử dụng làm dung dịch tăng lực.

Bạn đang xem: Dạng năng lượng tồn tại trong phân tử glucôzơ là


Vậy Glucozơ C6H12O6 có tính chất hoá học tập và tính chất vật lý đặc trưng gì? có cấu tạo phân tử ra sao? được điều chế và ứng dụng gì trong cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ tò mò qua bài viết dưới dây.


A. GLUCOZO

I. đặc thù vật lý của Glucozo

- Glucozơ là chất kết tinh, ko màu, nóng chảy sinh sống 146oC (dạng α) với 150oC (dạng β), dễ tan vào nước.

- bao gồm vị ngọt, tất cả trong đa số các phần tử của cây như hoa, lá, rễ,... Nhất là quả chín.

- trong máu người dân có một lượng nhỏ dại glucozơ, số đông không thay đổi (khoảng 0,1%)

II. Cấu tạo phân tử của Glucozo

- Glucozơ bao gồm công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở với dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn gàng là: CH2OH4CHO

*

Cấu tạo thành phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- đội – OH sống C5 cộng vào đội C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α cùng β

- Nếu nhóm – OH thêm với C1 nằm bên dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm xung quanh phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- nhóm – OH ở chỗ C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

*
cấu tạo phân tử của glucozo mạch vòng

III. Tính chất hoá học của Glucozo

- Glucozơ có các đặc điểm của anđehit (do bao gồm nhóm chức anđehit –CHO) với ancol đa chức (do có 5 đội -OH tại phần liền kề)

1. Glucozo có đặc thù của ancol đa chức (poliancol tốt poliol)

a) Glucozo chức năng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường

Glucozo + Cu(OH)2

- hỗn hợp glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng – glucozơ có màu xanh lá cây lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo phản ứng tạo nên este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có đặc điểm của anđehit

a) bội nghịch ứng oxi hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun cho nóng (thuốc test Tollens) mang lại phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) tạo thành Cu(I) dạng Cu2O gồm kết tủa red color gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2  CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O  CH2OH4COOH + 2HBr

b) bội phản ứng khử glucozơ bởi Hidro.

• Glucozo + H2

- khi dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ nấu nóng (xúc tác Ni), nhận được một poliancol mang tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Phản ứng lên men của Glucozo

- Khi gồm enzim xúc tác nghỉ ngơi nhiệt độ khoảng chừng 30 - 350C, glucozơ bị lên men đến ancol etylic với khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑

*

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo vào công nghiệp

- Thủy phân tinh bột cùng với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- trong y học: cần sử dụng làm dung dịch tăng lực cho người bệnh (dễ hấp phụ và cung cấp nhiều năng lượng)

- trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay đến anđehit vày anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- phương pháp phân tử C6H12O6.

- Công thức kết cấu CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.

*

cấu chế tác phân tử fructozo mạch vòng

 - vào dung dịch, frutozơ tồn tại hầu hết ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc thù vật lí của Fructozo

 - Là hóa học rắn kết tính, dễ dàng tan vào nước.

 - Vị ngọt hơn mặt đường mía.

 - có tương đối nhiều trong hoa quả và đặc biệt quan trọng trong mật ong (40%).

II. Tính chất hóa học của Fructozo

- bởi vì phân tử fructozơ cất 5 đội OH trong các số đó có 4 nhóm sát và 1 nhóm chức C = O nên có các tính chất hóa học tập của ancol đa chức và xeton.

- tổng hợp Cu(OH)2 ở ngay ánh nắng mặt trời thường.

- công dụng với anhiđrit axit sản xuất este 5 chức.

- đặc thù của xeton

 + chức năng với H2 tạo sobitol.

 + cộng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường thiên nhiên kiềm fructozơ chuyển biến thành glucozơ nên fructozơ gồm phản ứng tráng gương, phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

 

*

Fructozơ không tất cả phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

* lưu giữ ý: Không phân biệt glucozơ với fructozơ bởi phản ứng tráng tệ bạc hay phản nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm lúc đun nóng. Để rõ ràng glucozo với fructozo sử dụng dung dịch nước brom.

C. Bài tập về Glucozo với Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ với fructozơ:

A. Đều tạo nên dung dịch màu xanh da trời lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. Đều có chứa nhóm mang lại trong phân tử.

C. Là nhị dạng thù hình của và một chất.

D. Đều tồn tại đa phần dạng mạch hở.

* giải thuật bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo nên dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho những dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Dung dịch thử như thế nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

* giải mã bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng phân biệt như sau:

Thuốc test | Chất đề nghị nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 nghỉ ngơi t0 thường xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện nay dd màu xanh da trời lam Không bội phản ứng Không phản bội ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch mở ra dd blue color lam xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch Không phản bội ứng

- Phương trìn bội phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 

*
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? có mấy nhiều loại cacbohiđrat quan tiền trọng? Nêu quan niệm từng nhiều loại và rước ví dụ minh họa?

* giải thuật bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là hầu như hợp chất hữu cơ tạp chức và nhiều phần chúng có công thức thông thường là Cn(H2O)m

như tinh bột tất cả công thức là: (C6H10O5)n

- có tương đối nhiều nhóm cacbohiđrat, đặc biệt nhất là bố loại sau đây:

+ Monosaccarit là đội cacbohiđrat đơn giản dễ dàng nhất, cần thiết thủy phân được, như : glucozơ và fructozơ.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi phần tử sinh ra hai phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức tạp nhất, lúc thủy phân đến cùng từng phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những xem sét nào chứng tỏ được cấu tạo phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- đều thí nghiệm minh chứng được cấu trúc phân tử glocozơ gồm nhóm chức -CHO với nhóm -OH:

+ Glucozơ có phản ứng tráng bạc đãi và bị oxi hóa vì nước brom tạo nên thành axit gluconic chứng minh phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

+ Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch greed color lam chứng minh phân tử glucozơ có rất nhiều nhóm -OH tại đoạn kề nhau.

+ Glucozơ tạo thành este đựng 5 gốc axit CH3COO chứng minh phân tử có 5 team –OH.

+ Khử trọn vẹn glucozơ đến hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ có 6 nguyên tử C chế tác thành một mạch dài không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận ra các hợp hóa học trong dung dịch của từng dãy tiếp sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* giải thuật bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc demo |

Chất phải nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không thay đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam xuất hiện nay dd greed color lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch ko kết tủa - -

- Phương trình phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Thuốc demo |

Chất đề nghị nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện nay dd blue color lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện kết tủa đỏ gạch không kết tủa -

- Phương trình phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 9, Quy Tắc Bàn Tay Phải, Quy Tắc Bàn Tay Trái

Thuốc thử |

Chất cần nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không đổi màu Không đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện tại dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một mẫu gương soi người ta đề nghị đun lạnh một dung dịch đựng 36 gam glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối lượng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.