Khi học sang phần dẫn xuất hiđrocacbon, tức là học về những hợp chất hữu cơ có nhóm chức thì đặc thù của bọn chúng càng đa dạng và phong phú hơn nữa. Vị vậy, sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng Kiến Guru vẫn Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon một phương pháp ngắn gọn và không thiếu nhất.

Bạn đang xem: Dẫn xuất

I. Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11: ANCOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Ancol là hồ hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm hiđroxyl -OH link trực tiếp với nguyên tử C no.

- Phân loại:

*

Tổng hợp kỹ năng hóa 11

- một số ancol có tên riêng yêu cầu nhớ:

CH2OH – CH2OH: Etilen glicol

CH2OH – CHOH – CH2OH: Glixerol

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – OH: ancol amylic.

2. Tính chất vật lý:

+ Tan các trong nước bởi vì tạo được links hiđro cùng với nước.

+ ánh nắng mặt trời sôi của ancol cao hơn so với các hiđrocacbon tất cả cùng phân tử khối vì chưng có link hiđro liên phân tử.

So sánh ánh sáng sôi: muối hạt > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete với este...

Giải thích: nhiệt độ sôi của một hóa học thường nhờ vào vào các yếu tố:

+ M: M càng to thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > links cộng hóa trị phân rất > links cộng hóa trị ko phân cực.

+ Số links hiđro và độ bền của links hiđro.

3. Tính chất hóa học:

4. Điều chế

II. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: PHENOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Phenol là hồ hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm -OH links trực tiếp cùng với nguyên tử C vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Phân một số loại :

+ Phenol đối chọi chức: Phân tử có một tổ –OH phenol.

+ Phenol nhiều chức: Phân tử cất hai hay các nhóm –OH phenol.

- Đồng phân

+ công thức tính nhanh: 3n-6(6

+ Áp dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

2. Tính chất vật lý:

- Phenol là chất rắn, không màu, nóng chảy ở nhiệt độ 43oC. Để lâu tất cả màu hồng vì chưng bị oxi hóa.

- Phenol ít tan trong nước lạnh, tan nhiều hơn nữa trong nước nóng.

- Phenol tan các trong rượu, ete, clorofom, …

- Phenol độc, gồm tính giáp trùng, làm bỏng da.

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế phenol:

- đối chiếu ancol – phenol:

III. Tổng hợp kiến thức hóa 11: ANĐEHIT

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đông phân, danh pháp:

- Anđehit là hợp hóa học hữu mà lại phân tử tất cả nhóm –CH=O link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

*

Tổng hợp kỹ năng hóa 11

2. đặc thù vật lí:

- các anđehit đầu dãy là hóa học khí, tan những trong nước. Các anđehit tiếp theo sau là lỏng hoặc rắn, độ tan bớt dần.

- dung dịch nước của anđehit fomic hotline là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) hotline là fomalin.

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế:

IV. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: XETON

1. Định nghĩa:

2. đặc điểm hóa học:

3. Điều chế:

V. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11: AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

*

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- Là hóa học lỏng hoặc rắn ở ánh sáng thường.

- Tan xuất sắc trong nước, độ tan sút dần theo chiều tăng phân tử khối.

- ánh nắng mặt trời sôi của axit > ancol (có thuộc số C).

Xem thêm: Sự Ăn Mòn Điện Hóa Học Là Gì? Tổng Hợp Các Biện Pháp Chống Ăn Mòn Kim Loại

3. Tính chất hóa học:

4. Điều chế:

Mong rằng cùng với những kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon đã cung ứng những kỹ năng và kiến thức bổ ích, ship hàng tốt cho quá trình học tập của các em.