Ta biết tam giác là hình gồm ba đoạn thẳng, tứ giác là hình gồm 4 đoạn thẳng và cứ thêm một đoạn thẳng, ta có một hình mới. Các hình đó tất cả một tên gọi chung là đa giác.

Bạn đang xem: Đa giác


*
ctvgirbakalim.net155 3 năm trước 14573 lượt coi | Toán học tập 8

Ta biết tam giác là hình gồm ba đoạn thẳng, tứ giác là hình gồm 4 đoạn thẳng với cứ thêm một đoạn thẳng, ta bao gồm một hình mới. Các hình đó tất cả một tên thường gọi chung là đa giác.


1. Quan niệm đa giác

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn luôn nằm vào một nửa mặt phẳng mà lại bờ là đường thẳng chứa bất cứ cạnh như thế nào của đa giác đó.

2. Định nghĩa đa giác đều

Đa giác đông đảo là đa giác có tất cả các cạnh cân nhau và toàn bộ các góc bằng nhau.

Xem thêm: Đề Thi Toán Cuối Kì 1 Lớp 5 Có Lời Giải, Đề Kiểm Tra Toán Cuối Kì 1 Lớp 5

3. Góc trong nhiều giác

Tổng số đo các góc của nhiều giác n cạnh: (n – 2). 180°

Số đo một góc của đa giác số đông n cạnh: 

4. Số đường chéo của đa giác n cạnh

Bài tập xẻ sung:

1.Cho hình thoi ABCD có .Gọi E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA. Chứng minh rằng đa giác EBFGDH là lục giác đều.

Lời giải chi tiết

*

ABCD là hình thoi (gt) và  (gt)

(2 góc trong thuộc phía bù nhau)

 (tính hóa học hình thoi)

ΔEAH là tam giác mọi (vì tam giác cân gồm một góc <60^0>

 (tính hóa học tam giác đều)

 (kề bù)

Tương tự: 

Vậy đa giác EBFGDH có tất cả các góc bởi nhau, khía cạnh khác EBFGDH cũng có toàn bộ các cạnh đều bằng nhau ( bởi nửa cạnh hình thoi)

Vậy EBFGDH là một lục giác đều (dấu hiệu phân biệt lục giác đều)

2.Tại sao hình tất cả năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không hẳn là đa giác ?

*

Lời giải

Hình 118 ko phải là 1 trong những đa giác bởi vì DE cùng EA cùng nằm bên trên một đường thẳng

3. Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 114: Quan liền kề đa giác ABCDEG nghỉ ngơi hình 119 rồi điền vào địa điểm trống trong số câu sau:

Các đỉnh là các điểm: A, B, …

Các đỉnh kề nhau là: A và B, hoặc B với C, hoặc …

Các cạnh là những đoạn thẳng: AB, BC, …

Các đường chéo cánh là các đoạn thẳng nối nhị đỉnh ko kề nhau: AC, CG, …

Các góc là: ∠A , ∠B , …

Các điểm phía trong đa giác (các điểm vào của nhiều giác) là: M, N, …

Các điểm nằm ngoại trừ đa giác (các điểm ngoài của đa giác) là: Q, …

*

Lời giải

Các đỉnh là những điểm: A, B, C, D, E, G

Các đỉnh kề nhau là: A cùng B, hoặc B cùng C, hoặc C với D, hoặc D cùng E, hoặc E với G, hoặc G cùng A

Các cạnh là những đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EG, GA

Các đường chéo là những đoạn thẳng nối nhị đỉnh không kề nhau: AC, CG, AD, AE, BG, BE, BD, CE, DG

Các góc là: ∠A , ∠B , ∠C , ∠D , ∠E , ∠G

Các điểm bên trong đa giác (các điểm vào của nhiều giác) là: M, N, P

Các điểm nằm ko kể đa giác (các điểm ngoại trừ của nhiều giác) là: Q, R

 

 

bài viết gợi ý:
1. Định nghĩa, tính chất của hình vuông vắn 2. Định nghĩa, đặc thù của hình thoi 3. Kim chỉ nan về con đường thẳng song song 4. Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận ra của hình chữ nhật 5. Triết lý đối xứng qua một điểm, đối xứng qua trung ương 6. Định nghĩa, tính chất, vệt hiệu nhận thấy của hình bình hành 7. Biểu thức hữu tỉ và quý giá của phân thức