Cu hno3 loãng

Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản ứng hóa học về kim loại với axit. Rộng nữa đây là phản ứng thoái hóa khử nên cũng được vận dụng rất nhiều vào đề thi. Lessonopoly mời chúng ta và những em thuộc tìm hiểu cụ thể về phản nghịch ứng này.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với hno3

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng sinh sản ra sản phẩm là gì?

Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Liên quan: cu hno3 loãng

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

sắt kẽm kim loại đồng

dung dịch HNO3 loãng

Điều khiếu nại phản ứng: ko có.

Tiến hành phản nghịch ứng

bỏ vào ống nghiệm 1 mang lại 2 lá đồng, nhỏ tuổi từ từ trọn vẹn dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

Lá đồng red color (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang màu xanh da trời (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và có khí NO thoát ra.

Phương trình phản nghịch ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhịn nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dìm electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bằng với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

hiện tượng lạ nhận biết:

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch với sủi bọt khí vị khí gray clolor đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 sệt thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng tạo thành thành NO.

giữ ý:

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, đề cập cả kim loại có tính khử yếu ớt như Cu. Khi đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, còn dung dịch loãng thì chế tác thành NO.

CuO + HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng

Mg + HNO3 loãng hình thành khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng

Al + HNO3 loãng có mặt khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

Điều kiện phản ứng: sức nóng độ.

*
Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X với V lít hỗn hợp khí gồm NO cùng NO2 (đktc). Cho X tính năng hoàn toàn cùng với 105ml hỗn hợp KOH 1M, sau đó lọc vứt kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Cực hiếm V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải:

chất rắn Z có KNO3 và KOH(dư). Khi nung Z ta nhận được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta tất cả :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu trong dung dịch HNO3 nhận được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được khi đến Cu vào dung dịch HNO3 đặc là A. Dung di chuyển sang màu vàng và có khí gray clolor đỏ bay ra B. Dung di chuyển sang gray clolor đỏ và gồm khí màu xanh thoát ra C. Dung dịch rời sang màu xanh da trời và tất cả khí không màu bay ra D. Dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và tất cả khí gray clolor đỏ thoát ra

Bài 4. Khi hài hòa hiđroxit kim loại M(OH)2 bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối th-nc có độ đậm đặc 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, tối giản của tất cả các hóa học trong phương trình phản nghịch ứng giữa Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam láo lếu hợp bao gồm Al với Mg tan không còn trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, nấu nóng nhẹ tạo thành dung dịch X với 448 ml (đo làm việc 354,90 K với 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí không màu, không thay đổi màu sắc trong không khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Làm cho khan X một cách cẩn trọng thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến khối lượng không thay đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính quý giá của m

Bài 7. cho 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch A cùng 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí B tất cả NO2 cùng NO (đo sống đktc).

a) Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B đối với H2.

b) Tính mật độ mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A (gồm NO cùng N2O) bao gồm tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Dự Án Căn Hộ Sunshine River City Đào Trí Quận 7, Dự Án Căn Hộ Sunshine River City Quận 7

Nếu mang đến 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch A. Nếu cho 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M sau thời điểm phản ứng dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch B.Tính cân nặng muối thu được lúc cô cạn hỗn hợp B. Chọn câu trả lời đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, bao gồm khí NO thoát ra. Để hòa hợp vừa hết hóa học rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra và nước. Các em nên để ý phản ứng của sắt kẽm kim loại với HNO3, vị HNO3 là axit mạnh, gồm tính khử mạnh, nên sẽ tạo ra thành phầm sinh ra những khí không giống nhau thi biến đổi điều kiện cùng tỉ lệ mol. Hy vọng bài viết của lessonopoly giúp những em áp dụng và làm bài bác tập tốt.