MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v lí giải sinh hoạt trình độ chuyên môn về thay đổi mới cách thức dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức triển khai và quản lý các chuyển động chuyên môn của ngôi trường trung học/trung tâm giáo dục thường chiếu qua mạng

Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- những sở giáo dục và đào tạo và đào tạo - những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Nhằm cung ứng các trường phổ thông, cáctrung trung tâm giáo dục tiếp tục triển khai có công dụng việc thay đổi đồngbộ phương pháp dạy học tập (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) quality giáo dục,nâng cao năng lực đội ngũ cán cỗ quản lý, thầy giáo về trở nên tân tiến kế hoạch giáodục nhà trường theo lý thuyết phát triển năng lượng học sinh, Bộ giáo dục và Đàotạo (GDĐT) phía dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về thay đổi PPDH,KTĐG và tổ chức, cai quản các hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trungtâm giáo dục liên tiếp (GDTX) qua mạng như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng ngơi nghỉ chuyênmôn vào trường trung học cùng trung trọng tâm GDTX, triệu tập vào triển khai đổimới PPDH và KTĐG theo lý thuyết phát triển năng lực học sinh;

2. Giúp cho cán bộ quản lý, giáo viênbước đầu biết chủ động lựa chọn văn bản để xây dựng các chuyên đề dạy dỗ học trong những môn họcvà các chuyên đề tích hợp, liên môn tương xứng với vấn đề tổ chức hoạt động họctích cực, từ bỏ lực, trí tuệ sáng tạo của học tập sinh; sử dụng các phương thức và kỹ thuật dạy học lành mạnh và tích cực để xây dựng quy trình dạy học theo siêng đề nhằm mục tiêu pháttriển năng lực và phẩm chất của học tập sinh; làm cho quen với hiệ tượng tập huấn, bồidưỡng, học tập tập và sinh hoạt trình độ qua mạng.

Bạn đang xem: Công văn số 5555/bgdđt-gdtrh ngày 08/10/2014

3. Thống tốt nhất phương thức tổ chức và quảnlý các hoạt động chuyên môn của ngôi trường trung học/trung vai trung phong GDTX qua mạng, tạotiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện thay đổi chương trình cùng sáchgiáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông sau năm 2015.

II. Yêu cầu

1. Việc xây dựng những chuyên đề dạy dỗ họctrong từng môn học, những chuyên đề tích hợp, liên môn và planer dạy học cỗ mônphải nhằm góp thêm phần thực hiện kim chỉ nam của chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, phù hợp với điều kiệnthực tế ở trong phòng trường, địa phương và kỹ năng học tập của học tập sinh; chiến lược dạyhọc của tổ/nhóm chăm môn, giáo viên bắt buộc được lãnh đạo nhà trường phê duyệttrước khi triển khai và là địa thế căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

2. Bài toán sinh hoạt tổ/nhóm chăm môntrong trường trung học với trung trung tâm GDTX, tổ chức và thống trị các hoạt độngchuyên môn bên trên mạng yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, với lại hiệu quả thiếtthực. Mỗi giáo viên có 01 thông tin tài khoản để tham gia các khóa tập huấn, tu dưỡng vàsinh hoạt trình độ chuyên môn qua mạng. Từng tổ/nhóm trình độ trong trường trung học vàtrung trung khu GDTX nên xây dựng được tối thiểu 02 siêng đề dạy dỗ học/học kỳ; tổchức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp hiệu quả quadiễn đàn trên mạng.

3. Những nội dung ở tổ/nhóm chuyênmôn khác yêu cầu được tổ chức triển khai thực hiện vừa đủ theo qui định hiện hành.

III. Nội dung sinh hoạt tổ/nhómchuyên môn về thay đổi PPDH và KTĐG

1. Xây dựng chuyên đềdạy học

Thay cho vấn đề dạy học đang rất được thực hiệntheo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay nay, các tổ/nhóm chuyên môn căncứ vào công tác và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn câu chữ để xây dựngcác siêng đề dạy dỗ học phù hợp với vấn đề sử dụng phương thức dạy học tập tích cựctrong điều kiện thực tế ở trong nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kỹnăng, thể hiện thái độ theo chương trình hiện hành cùng các chuyển động học dự kiến đang tổchức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực vàphẩm chất rất có thể hình thành cho học viên trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

2. Soạn câu hỏi/bàitập

Với mỗi chăm đề đang xây dựng, khẳng định vàmô tả 4 cường độ yêu mong (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗiloại câu hỏi/bài tập rất có thể sử dụng nhằm kiểm tra, nhận xét năng lực cùng phẩm chấtcủa học sinh trong dạy dỗ học. Trên đại lý đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập nỗ lực thểtheo những mức độ yêu cầu đã trình bày để áp dụng trong quy trình tổ chức các hoạtđộng dạy học và kiểm tra, tấn công giá, rèn luyện theo chăm đề vẫn xây dựng.

3. Thi công tiến trình dạyhọc

Tiến trình dạy dỗ học siêng đề được tổ chứcthành các chuyển động học của học viên để có thể thực hiện ở trên lớp cùng ở nhà,mỗi tiết học trên lớp rất có thể chỉ triển khai một số vận động trong các bước sưphạm của phương thức và kĩ thuật dạy dỗ học được sử dụng.

4. Tổ chức triển khai dạy học và dựgiờ

Trên cơ sở những chuyên đề dạy học sẽ đượcxây dựng, tổ/nhóm trình độ chuyên môn phân đạo gia tô viên triển khai bài học để tham gia giờ, phântích cùng rút kinh nghiệm về tiếng dạy. Lúc dự giờ, cần triệu tập quan sát hoạtđộng học của học viên thông qua bài toán tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tậpvới yêu mong như sau:

- chuyển giao nhiệm vụ họctập: nhiệm vụ học tập ví dụ và tương xứng với tài năng của học sinh,thể hiện ở yêu mong về sản phẩm mà học sinh phải ngừng khi tiến hành nhiệmvụ; bề ngoài giao trọng trách sinh động, hấp dẫn, kích mê say được hào hứng nhậnthức của học tập sinh; bảo vệ cho toàn bộ học sinh đón nhận và chuẩn bị thực hiệnnhiệm vụ.

- thực hiện nhiệm vụ họctập: khuyến khích học viên hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ họctập; phát hiện nay kịp thời những trở ngại của học sinh và có biện pháp cung ứng phùhợp, hiệu quả; ko có học sinh bị "bỏ quên".

- report kết quả vàthảo luận: hình thức report phù phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy họctích cực được sử dụng; khích lệ cho học sinh trao đổi, đàm luận với nhauvề nội dung học tập; cách xử lý những tình huống sư phạm phát sinh một giải pháp hợp lý.

- Đánh giá kết quả thựchiện trọng trách học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ họctập của học sinh; phân tích, nhấn xét, tiến công giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vànhững ý kiến bàn luận của học sinh; đúng đắn hóa những kiến thức mà học viên đãhọc được trải qua hoạt động.

Mỗi chăm đề được thực hiện ở nhiều tiếthọc yêu cầu một trọng trách học tập hoàn toàn có thể được triển khai ở vào và ko kể lớp học. Vìthế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một trong những bước trong quy trình sưphạm của cách thức và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Lúc dự một tiếng dạy, giáoviên cần phải đặt nó trong cục bộ tiến trình dạy dỗ học của chuyên đề vẫn thiếtkế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy dỗ để sử dụng khi phân tích bài học.

5. Phân tích, rút kinhnghiệm bài học

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề đượcthiết kế thành các chuyển động học của học viên dưới dạng những nhiệm vụ học tập kếtiếp nhau, rất có thể được thực hiện trên lớp hoặc ngơi nghỉ nhà. Học sinh tích cực, chủđộng và trí tuệ sáng tạo trong việc tiến hành các trọng trách học tập sau sự hướng dẫn củagiáo viên. đối chiếu giờ dạy dỗ theo quan điểm đó là phân tích tác dụng hoạt độnghọc của học tập sinh, đồng thời review việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạtđộng học tập cho học sinh của giáo viên.

Việc phân tích bài bác học rất có thể được căn cứvào những tiêu chí ví dụ như sau:

Nội dung

Tiêu chí

1. Planer và tài liệu dạy dỗ học

Mức độ cân xứng của chuỗi vận động học với mục tiêu, câu chữ và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đã đạt được của mỗi trọng trách học tập.

Mức độ tương xứng của thiết bị dạy học cùng học liệu được sử dụng để tổ chức các chuyển động học của học tập sinh.

Mức độ hợp lí của giải pháp kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học mang đến học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và vẻ ngoài chuyển giao trách nhiệm học tập.

Khả năng theo dõi, quan tiền sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học tập sinh.

Mức độ phù hợp, công dụng của những biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học viên hợp tác, hỗ trợ nhau khi triển khai nhiệm vụ học tập tập.

Mức độ hiệu quả buổi giao lưu của giáo viên trong vấn đề tổng hợp, phân tích, review kết quả chuyển động và quá trình luận bàn của học tập sinh.

3. Hoạt động vui chơi của học sinh

Khả năng mừng đón và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của vớ cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, công ty động, sáng sủa tạo, hợp tác và ký kết của học viên trong việc triển khai các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực và lành mạnh của học viên trong trình bày, trao đổi, bàn thảo về tác dụng thực hiện trọng trách học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

IV. Tổ chức và cai quản các chuyển động chuyên môn quamạng

Giáo viên là tín đồ trực tiếp tham gia thực hiệncác trọng trách chuyên môn trong các khóa học/bài học/chuyên đề. Trong quá trìnhthực hiện trọng trách được giao, giáo viên rất có thể tham khảo các tài liệu năng lượng điện tửtrên mạng hoặc/và các tài liệu truyền thống; thảo luận tài liệu và đàm đạo vớicác thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp và qua mạng); thương lượng vớigiảng viên/ban tổ chức về những vấn đề có liên quan.

Giáo viên có thể được giao quyền cấp cho tài khoảncho học sinh; xây dựng những khóa học/bài học tập trên mạng; tổ chức, cai quản và hỗtrợ học viên thực hiện tại các vận động học tập qua mạng theo bề ngoài “hoạt độngtrải nghiệm sáng tạo”.

V. Trách nhiệm của những cấp thống trị giáo dục

1. Các sở GDĐT có trọng trách cấp tài khoản vàtổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho phòng GDĐT, đơn vị trường/trung trọng tâm và tấtcả gia sư như sau:

- người đứng đầu Sở GDĐT nhận thông tin tài khoản cấp sở và chịutrách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn trên hệ thống“Trường học tập kết nối” trong phạm vi quyền hạn của tài khoản được cấp; cử tốithiểu 01 cán cỗ tham gia quản ngại trị hệ thống;

- Cán cỗ quản trị hệ thống của Sở GDĐT phảithành thạo các bước tổ chức và thống trị hệ thống; cấp tài khoản và hướng dẫn chocác ngôi trường trung học/trung trung ương GDTX vào phạm vi của sở về tiến trình tổ chứcvà cai quản hệ thống, bao gồm việc cấp thông tin tài khoản và trả lời giáo viên, họcsinh thâm nhập các hoạt động chuyên môn qua mạng.

- Hiệu trưởng/Giám đốc nhận thông tin tài khoản cấptrường/trung trung ương từ Sở GDĐT; phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai và làm chủ cáchoạt động chuyên môn trên hệ thống “Trường học kết nối” trong phạm vi quyền hạncủa thông tin tài khoản được cấp; cử buổi tối thiểu 01 gia sư tham gia quản lí trị hệ thống;

- Cán bộ quản trị khối hệ thống của trường/trung tâmphải thành thạo quy trình tổ chức và cai quản hệ thống; cấp thông tin tài khoản và tậphuấn mang đến giáo viên, học sinh tham gia các vận động chuyên môn trên hệ thống.

2. Tổ trưởng/nhóm trưởng lãnh đạo tổ/nhómchuyên môn tham gia các khóa học/bài học/chuyên đề qua mạng. Buổi giao lưu của tổtrưởng/nhóm trưởng như sau:

- Đăng kí tham gia các khóa học/bài học/chuyênđề và yêu cầu các thành viên của tổ/nhóm chuyên môn tham gia tạo nên thành 01 nhómsinh hoạt chuyên môn trên hệ thống.

- Tổ chức bàn bạc trong tổ/nhóm siêng môn(trực tiếp với qua mạng) để triển khai các trách nhiệm được giao vào khóa học/bàihọc/chuyên đề; thống nhất các ý kiến và hoàn thiện report kết quả tình hiệnnhiệm vụ của tổ/nhóm.

- Nộp báo cáo kết quả tiến hành nhiệm vụ củatổ/nhóm lên mạng theo quy định.

3. Các Sở GDĐT, phòng GDĐT và nhà trường/trungtâm thường xuyên chỉ huy tổ chức sống tổ/nhóm chăm môn trải qua dự giờ,rút kinh nghiệm tay nghề để trả thiện những chuyên đề, các bước dạy học với phương pháptổ chức vận động dạy học; có giải pháp khuyến khích, tạo đk cho giáoviên tham gia các vận động chuyên môn bên trên mạng; có vẻ ngoài động viên, khenthưởng các tổ/nhóm chăm môn, giáo viên tích cực đổi mới phương thức dạy họcvà kiểm tra, tiến công giá.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Bài 7, Giải : Ôn Tập: Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

4. Các cơ sở đào tạo và giảng dạy giáo viên chủ động đưa nộidung đổi mới PPDH cùng KTĐG theo triết lý phát triển năng lực học viên vàochương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chế tác điều kiện dễ ợt để giảngviên tham gia các vận động chuyên môn qua mạng.