»Nhận xét đề thi minh hoạ môn giờ đồng hồ Anh 2017»Bí quyết học xuất sắc môn chất hóa học THPT»Đề minh họa môn Toán dài, khó phân loại học sinh giỏi
Việc cố vững các công thức này sẽ giúp đỡ giải nhanh những bài toán vào Hóa học.Nếu giải theo cách thường thì thì đang mất rất nhiều thời gian. Những em chú ý các bí quyết này nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính số ete


.1.Công thức tính số đồng phân ancol đối chọi chức no, mạch hở : công nhân H2n+2O2

Số đồng phân công nhân H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1 n H2nO = 2n- 3 ( 2 n H2nO2 = 2n- 3 ( 2 CnH2nO2 = 2n- 2 ( 1 n H2nO =

*
( 3 n H2n+3N = 2n-1 ( n n teo )

11. Phương pháp tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo vày hỗn hợp bao gồm x amino axit khác biệt :

Số n peptitmax = xn

12.Công thức tính số mol oxi khi đến oxit công dụng với hỗn hợp axit chế tạo muối với H2O

nO (Oxit) = nO ( H O) = nH ( Axit)

13.Công thức tính trọng lượng kim các loại khi mang lại oxit kim loại tác dụng với các chất khử như : CO, H2 , Al, C

mKL = moxit – mO ( Oxit)

nO (Oxit) = nCO = n H2 = n CO2 = n H2O

14.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi kêt nạp hết một lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 .

nkết tủa = nOH- - nCO2 ( với nkết tủa

*
nCO2 hoặc đề cho dd bazơ phản nghịch ứng hết )

15.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi kêt nạp hết một lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp bao gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 .

Tính nCO32- = nOH- - nCO2 rồi so sánh nCa2+ hoặc nBa2+ để xem chất nào bội phản ứng hết nhằm suy ra n kết tủa ( điều kiện nCO32-

*
nCO2 )

16.Công thức tính thể tích CO2 phải hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được một lượng kết tủa theo yêu cầu .

Ta tất cả hai kết quả :

- n CO2 = nkết tủa

- n CO2 = nOH- - nkết tủa

17.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH nên cho vào dung dịch Al3+ để xuất hiện thêm một lượng kết tủa theo yêu ước .

Ta có hai tác dụng :

- n OH- = 3.nkết tủa

- n OH- = 4. NAl3+ - nkết tủa

18.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào tất cả hổn hợp dung dịch Al3+ với H+ để xuất hiện thêm một lượng kết tủa theo yêu ước .

Xem thêm: Template: Fixture Note Of Voyage Charter Party, Fixture Note Format

Ta bao gồm hai công dụng :

- n OH- ( min ) = 3.nkết tủa + nH+

- n OH- ( max ) = 4. NAl3+ - nkết tủa+ nH+

19.Công thức tính pH của hỗn hợp axit yếu hèn HA.

pH = - log(H+)

20. Bí quyết tính khối lượng Fe khi cho hh Fe,Feo,Fe3O4,Fe2O3 tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, rét là: