Công thức tính khối lượng riêng được áp dụng phổ biến trong hóa học, vật lý và trong nghiên cứu. Bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu được hết khối lượng riêng là gì? Đơn vị tính, kí hiệu khối lượng riêng và cách tính khối lượng riêng chính xác nhất. hãy tham khảo với girbakalim.net nhé.

Video công thức tính khối lượng trong vật lý

Khối lượng riêng là gì?

*

Khối lượng riêng là gì

Để áp dụng hiệu quả công thức tính khối lượng riêng bạn cần hiểu khối lượng riêng là gì? Khối lượng riêng còn nhắc đến với tên gọi mật độ khối lượng.

Khối lượng riêng tiếng anh là Density, cách tính khối lượng riêng được đo bằng thương số giữ khố lượng của một vật làm bằng chất đó và thể tích của vật.

Kí hiệu khối lượng riêng là D Đơn vị của khối lượng riêng là kg/m3 hoặc g/cm3

Công thức tính khối lượng riêng

Cách tính khối lượng riêng được tính theo công thức sau đây:

D = m/V

Trong đó:

D là khối lượng riêng, đơn vị tính là kg/m3 m là khối lượng của vật, đơn vị kg V là thể tích, đơn vị m3

Từ công thức trên ta có thêm hai công thức khác:

m = D.V

V= m/D

Trong trường hợp chất đó đồng nhất thì khối lượng riêng tại mọi vị trí đều giống nhau, lúc này ta có khối lượng riêng trung bình được tính theo công thức:

ρ = m / V

Trong đó:

ρ là khối lượng riêng trung bình m là khối lượng của vật V là thể tích

Bảng khối lượng riêng của một số chất

Chất rắn Khối lượng riêng kg/ m3 Chất lỏng Khối lượng riêng kg/ m3 Liti 535 Gỗ tốt (khoảng) 800 Hydro lỏng 70 Kali 860 Băng 916.7 Natri 970 Nylon 1150 Gạo (khoảng) 1200 Magie 1740 Berylli 1850 Sứ 2300 Li-e 600 Silicon 2330 Xi măng 2400 Đá (khoảng) 2600 Xăng 700 Nhôm 2700 Rượu, cồn (khoảng) 790 Kim cương 3500 Titan 4540 Selen 4800 Vanadi 6100 Kẽm 7000 Dầu hỏa (khoảng) 800 Crôm 7200 Dầu ăn (khoảng) 800 Thiếc 7310 Nước 1000 Mangan 7325 Oxy lỏng 1141 Sắt 7800 Glyxerol 1261 Đồng 8940 Bismuth 9750 Diiodomethane 3325 Molybden 10220 Bạc 10500 Chì 11340 Thủy ngân 13546 Thori 11700 Rhodi 12410 Tantan 16600 Urani 18800 Vonfram 19300 Vàng 19320 Plutoni 19840 Rheni 21020 Platin 21450 Iridi 22420 Osmi 22570