Công thức tính nhanh diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol cùng trục hoành - thầy Đặng Thành Nam

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO X Luyện thi THPT nước nhà 2019 Môn Toán tại girbakalim.net

Đăng kí khoá học tại đây:https://www.girbakalim.net/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019-kh633150433.html

Diện tích hình phẳng $S$ giới hạn bởi prabol $y=ax^2+bx+c$ cùng trục hoành, cùng với $b^2-4ac>0$ là $S^2=frac(b^2-4ac)^336a^4=fracDelta ^336a^4.$

CÔNG THỨC 1: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG

CÔNG THỨC 2: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI ĐƯỜNG CONG BẬC bố VÀ ĐƯỜNG THẲNG

CÔNG THỨC 3: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI ĐƯỜNG CONG TRÙNG PHƯƠNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Câu 57.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích parabol

đến đường tròn trung ương $O,$ bán kính $R=sqrt2$ và một parabol đỉnh $O$ cắt đường tròn tại hai điểm rành mạch $A,B.$ hotline $S$ là diện tích s hình phẳng giới hạn bởi parabol và dây cung $AB.$ Hỏi giá bán trị lớn nhất của $S$ là ?

A. $frac32.$

B. $pi -sqrt3.$

C. $frac43.$

D. $fracsqrt62.$

Câu 58. Kí hiệu $S(m)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi mặt đường thẳng $y=mx$ với parabol $y=x^2+2x-2.$ Hỏi giá trị nhỏ nhất của $S(m)$ là ?

A. 4.

B. $2sqrt2.$

C. $frac8sqrt23.$

D. 2.

Câu 59. Có toàn bộ bao nhiêu cực hiếm thực của tham số $m$ thỏa mãn phần hình phẳng hữu hạn số lượng giới hạn bởi đồ gia dụng thị của hàm số $y=x^3-3mx^2-4x+m^2+1$ và trục hoành bao gồm hai miền; miền nằm trên trục hoành với miền nằm bên dưới trục hoành có diện tích s bằng nhau ?

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Câu 60. Biết đồ vật thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m$ giảm trục hoành tại bốn điểm phân biệt. Hotline $S_1$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi vật thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m,$ trục hoành với phần phía trên trục hoành; $S_2$ là diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi trang bị thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m,$ trục hoành cùng phần phía bên dưới trục hoành. Biết $S_1=S_2.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

$0

Câu 61. Gọi $(H)$ là diện tích s hình phẳng giới hạn bởi parabol $y=6x-x^2$ và trục hoành. Những đường trực tiếp $y=m,y=n ext (0

A. $T=405.$

B. $T=407.$

C. $T=409.$

D. $T=403.$

*

*

Với $m$ là thông số thực nỗ lực đổi, hỏi diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol $y=x^2+1$ và con đường thẳng $y=mx+2$ nhỏ nhất là ?

A. $frac649.$

B. $frac83.$

C. $frac163.$

D. $frac43.$ .

*

*

Gồm 4 khoá luyện thi tuyệt nhất và đầy đủ nhất phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng người dùng thí sinh:

Bốn khoá học tập X trong gói COMBO X 2019có nội dung trọn vẹn khác nhau và gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinh buổi tối đa hoá điểm số.

Xem thêm: Tra Từ Quảng Trường Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Quảng Trường

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo có cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá cân xứng với năng lượng và nhu cầu bạn dạng thân.