Nếu chúng ta đang tra cứu kiếm giải pháp tính diện tích toàn phần hình trụ để làm các bài xích tập yêu mong tính diện tích toàn phần hình trụ. Vậy mời các bạn cùng xem thêm công thức và bí quyết tính diện tích s toàn phần hình tròn mà bài viết chia sẻ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình trụ

Hình trụ tròn là 1 hình trụ bao gồm hai đáy là hai đường tròn bởi nhau, diện tích toàn phần hình tròn trụ bằng diện tích xung xung quanh hình trụ cộng với diện tích của 2 đáy.

trả sử hình tròn có chiều cao là h và nửa đường kính đường tròn đáy là r giống như hình vẽ.

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích 2 đường tròn đáy

=> Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Trong đó:

(S_xq) là diện tích s xung xung quanh hình trụ. (S_2đ) là diện tích 2 con đường tròn lòng hình trụ, (S_đ) là diện tích s đường tròn đáy. (S_tp) là diện tích s toàn phần hình trụ.(pi ) là hằng số (pi ) = 3.14159265359r là nửa đường kính đường tròn đáy.h là độ cao hình trụ.

Cách tính diện tích toàn phần hình trụ

Để tính diện tích s toàn phần hình trụ các chúng ta có thể tính lần lượt diện tích s đường tròn 2 đáy và mặc tích xung quanh hình trụ sau đó tính tổng hai diện tích sẽ được diện tích s toàn phần:

1. Đầu tiên các bạn cần tính diện tích s đường tròn lòng hình trụ thực hiện công thức tính (S_đ)

Nếu biết nửa đường kính r thì các bạn chỉ bắt buộc áp dụng luôn công thức, nếu nửa đường kính r chưa biết thì các bạn cần phụ thuộc dữ liệu để tìm r. Kế tiếp tính diện tích đường tròn đáy hình trụ.

2. Tiếp theo chúng ta cần tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình tròn (S_xq = 2pi rh)

Thường thì chiều cao sẽ được đến sẵn, chúng ta biết nửa đường kính r ở bước 1, vì vậy các các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ việc áp dụng cách làm để tính diện tích toàn phần hình trụ

Hoặc các chúng ta cũng có thể tìm nửa đường kính r và chiều cao h trường đoản cú yêu mong của đề bài sau đó chúng ta áp dụng trực tiếp công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

Ví dụ

lấy một ví dụ 1: Tính diện tích toàn phần của hình trụ, gồm độ dài đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 lòng là 6cm.

Xem thêm: Lợi Điểm Bán Hàng Độc Nhất Unique Selling Point ( Usp, Unique Selling Point

Giải

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

=> Vậy diện tích toàn phần của hình tròn trụ là (110pi left( cm^2 ight))

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần của hình tròn có chiều cao là 7cm và ăn mặc tích xung quanh bằng 310 (left( cm^2 ight))

Giải

Theo đề bài ta có: h = 7; (S_xq = 310)

Áp dụng phương pháp tính diện tích xung xung quanh (S_xq = 2pi rh)

=> (r = fracS_xq2pi rh = frac3102pi .7 approx 7cm)

Vậy (S_đ = pi r^2 = pi .7^2 = 49pi approx 154cm^2)

=> diện tích s toàn phần của hình trụ: (S_tp = 2.S_đ + S_xq = 2.154 + 310 = 618cm^2)

Trên đây nội dung bài viết đã chia sẻ đến chúng ta công thức, ví dụ ví dụ về bí quyết tính diện tích s toàn phần hình trụ. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về kiểu cách tính diện tích toàn phần hình trụ để áp dụng tính toán cho những bài toán vắt thể. Chúc các bạn thành công!