Diện tích hình tam giác

1. Hình tam giác, định nghĩa hình tam giác2. Cách làm tính diện tích tam giác3. Các dạng bài xích tập tương quan đến diện tích s hình tam giác

Công thức tính diện tích hình tam giác là tài liệu vày đội ngũ cô giáo của girbakalim.net biên soạn với những công thức tính diện tích s hình tam giác giúp chúng ta học sinh cầm cố vững các kiến thức và bí quyết tính diện tích s hình tam giác và áp dụng giám sát và đo lường trong những bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình tam giác lớp 5


1. Hình tam giác, định nghĩa hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

+ ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ cha đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ tía góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB cùng AC

Góc đỉnh B, cạnh tía và BC

Góc đỉnh C, cạnh AC với CB

Phân mô hình tam giác

Hình tam giác có tía góc nhọn
Hình tam giác gồm một góc tù cùng hai góc nhọn
Hình tam giác gồm một góc vuông cùng hai góc nhọn

2. Phương pháp tính diện tích tam giác

✩ ý muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

S = a x h : 2

Trong đó:

+ S là diện tích tam giác.

+ a là độ dài đáy.

+ h là mặt đường cao.

✩ ao ước tính diện tích hình tam giác vuông, ta rước độ lâu năm hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = b x c : 2


Trong đó:

+ S là diện tích s tam giác

+ b, c theo thứ tự là độ nhiều năm hai cạnh góc vuông của tam giác

Bài thơ tính diện tích s hình tam giác

Diện tích tam giác sao ta

Chiều cao nhân đáy chia nhỏ ra hai phần.

3. Những dạng bài bác tập liên quan đến diện tích s hình tam giác

Dạng 1: Tính diện tích tam giác khi biết độ dài đáy cùng chiều cao

Ví dụ 1: Tính diện tích s tam giác thường cùng tam giác vuông có:

a) Độ lâu năm đáy bởi 32cm và độ cao bằng 25cm.

b) hai cạnh góc vuông tất cả độ lâu năm lần lượt là 3dm cùng 4dm.

Bài làm

a) diện tích hình tam giác là:

32 x 25 : 2 = 400 (cm2)

b) diện tích hình tam giác là:

3 x 4 : 2 = 6 (dm2)

Đáp số: a) 400cm2

b) 6dm2

Dạng 2: Tính độ lâu năm đáy khi biết diện tích và chiều cao

+ Từ phương pháp tính diện tích, ta suy ra cách làm tính độ dài đáy: a = S x 2 : h

Ví dụ 1: Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có độ cao bằng 80cm và ăn mặc tích bởi 4800cm2.

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác là:

4800 x 2 : 80 = 120 (cm)

Đáp số: 120cm

Ví dụ 2: Cho hình tam giác có diện tích s 5/8m2 chiều cao là một nửa m. Tính độ lâu năm cạnh đáy của tam giác đó?

Để coi lời giải cụ thể của bài xích toán, mời bấm vào đường link: bài xích tập diện tích hình tam giác

Bài làm

Độ dài cạnh lòng của tam giác là:

*
(m)

Đáp số: 5/2m

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ nhiều năm đáy

+ Từ bí quyết tính diện tích, ta suy ra công thức tính chiều cao: h = S x 2 : a

Ví dụ 1: Tính chiều cao của hình tam giác gồm độ dài cạnh đáy bởi 50cm và ăn diện tích bởi 1125cm2.

Bài làm

Chiều cao của hình tam giác là:


1125 x 2 : 50 = 45 (cm)

Đáp số: 45cm

3. Bài xích tập tính diện tích s tam giác

Tham khảo thêm những bài tập về tính diện tích s hình tam giác: bài tập diện tích s hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích s của hình tam giác có chiều cao bằng 3dm với độ nhiều năm cạnh đáy bằng 5dm.

Bài 2: Một thửa ruộng hình tam giác gồm chiều dài cạnh đáy bởi 20m và độ cao của thửa ruộng bằng 16m. Tính diện tích s của thửa ruộng đó.

Bài 3: Tính diện tích s hình tam giác vuông tất cả độ lâu năm hai cạnh góc vuông theo thứ tự là:

a) 35cm với 20cm.

b) 17dm với 14dm.

Bài 4: Tính độ nhiều năm cạnh đáy của hình tam giác có độ cao bằng 50m và ăn mặc tích bởi 925m2.

Bài 5: Một hình tam giác gồm cạnh đáy bởi 24m và mặc tích bằng diện tích s bằng diện tích s một hình chữ nhật chiều lâu năm 20m với chiều rộng 12m. Tính chiều cao hình tam giác ấy.

Xem thêm: Bộ Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng Môn Tiếng Việt Lớp 2, Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng Môn Tiếng Việt Lớp 2

---------

Như vậy, girbakalim.net vẫn gửi tới chúng ta học sinh phương pháp tính diện tích s hình tam giác. Ngoài ra, các bạn học sinh gồm thể bài viết liên quan các tư liệu và những công thức không giống khác vì girbakalim.net soạn để học xuất sắc môn Toán hơn.