Điện dung là gì? cách làm tính năng lượng điện dung của tụ điện như thế nào? bài bác tập tính năng lượng điện dung của tụ điện? Đây là hầu hết “từ khóa” đang được rất nhiều người học sinh tìm kiếm. Nó là kỹ năng và kiến thức môn thứ Lý lớp 11 khôn xiết quan trọng, mà lại không được vứt qua. Vậy nên hãy Góc Yêu bé tìm hiểu chi tiết vấn đề này nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính điện dung


*

Ngoài ra, ta còn có những công thức tính năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện có cấu trúc đặc biệt như:

Công thức điện dung của tụ năng lượng điện phẳng

C = ↋↋0S/d = ↋S/4πkd

Trong đó: d là độ dày của lớp cách điện hay chính là khoảng biện pháp giữa 2 bạn dạng tụ (m)

S là năng lượng điện của bản tụ (đơn vị m2)

Công thức điện dung của tụ điện trụ

C = 2πh↋0/(ln.R2/R1)

Trong kia h là độ cao của phiên bản tụ (m)

R1 là bán kính tiết diện mặt trụ trong

R2 là bán kính tiết diện của mặt trụ ngoài

Công thức điện dung của tụ điện cầu

C = (4π↋0.R1.R2)/(R2 – R1)

Trong kia R1 là bán kính mặt cầu trong

R2 là nửa đường kính mặt cầu ngoài

Công thức tính năng lượng điện dung của một bộ tụ điện

Trường hòa hợp 1: Ghép tuy nhiên song

C = ⅀Ci

Trường phù hợp 2: Ghép nối tiếp

1/C = ⅀. (1/Ci)

Bài tập tính năng lượng điện dung của tụ điện lớp 11 có giải mã chi tiết

Bài tập 1: Đặt vào nhì đầu của tụ năng lượng điện một hiệu điện vắt là 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20.10-8C. Hỏi điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng phương pháp điện dung của tụ năng lượng điện ta có:

C = q/U = 2.10-8 F = 2nF

Bài tập 2: Một tụ điện gồm điện dung là 5.10-7F. Điện tích của tụ năng lượng điện = 98 µC. Hỏi điện điện cầm cố trên hai bản tụ điện bằng bao nhiêu?

Ta có: U = Q/C = (98.10-7)/ (5.10-7) = 19,6 V

Bài tập 3: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì để vào nhì đầu tụ của một hiệu điện thay là 3V.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Khối A1 Năm 2015, Môn Tiếng Anh Khối A1

Để tụ tích được một điện lượng là 3,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.

Lời giải

Ta có điện dung của tụ năng lượng điện là:

C = q/U = 10-9/2F

Để tụ kia tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải đặt vào nhị đầu tụ một hiệu điện ráng là:

U’ = q’/C’ = (3,5 x 10-9) / (0,5 x 10-9) = 7 V

Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức về năng lượng điện dung tụ năng lượng điện ở trên để giúp đỡ bạn đọc hiểu cùng nhớ công thức. Ngoài ra, những bài tập có lời giải đáp về năng lượng điện dung tụ điện ở trên để giúp đỡ các em học viên hiểu, cùng áp dụng chính xác công thức năng lượng điện dung tụ điện.