Để giải được các bài tập trang bị lý 9 bao gồm 4 chương về Điện học, Điện trường đoản cú học, quang quẻ học với Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; thì việc đầu tiên là các em đề nghị hiểu ghi ghi nhớ được những Công thức vật dụng lý 9 này.

Bạn đang xem: Công thức tính cường độ dòng điện lớp 9


Bài viết này đang tổng hợp những công thức vật lý 9 một cách khá đầy đủ và cụ thể để các em thuận lợi trong việc tra cứu, vận dụng trong quá trình giải bài xích tập thiết bị lý 9.


I. Các công thức vật dụng lý 9 chương 1: Điện học

1. Bí quyết Định lý lẽ Ôm:

• Công thức:

*

Trong đó: I: Cường độ cái điện (A)

U: Hiệu điện vắt (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA cùng 1mA = 10-3 A

2. Phương pháp tính Điện trở dây dẫn:

• Công thức:

*

- Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

• Điện trở tương đương của đoạn mạch thông suốt bằng tổng những điện trở hợp thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +...+ Rn

• Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song được tính bằng phương pháp lấy tổng các nghịch đảo điện trở những đoạn mạch rẽ:

 

*

3. Bí quyết tính Cường độ chiếc điện với hiệu điện gắng trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

• Cường độ cái điện đồng nhất tại đông đảo điểm:

 I = I1 = I2 =...= In

• Hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện gắng giữa nhị đầu từng điện biến phần:

 U = U1 + U2 +...+ Un

4. Bí quyết tính Cường độ chiếc điện và hiệu điện núm trong đoạn mạch mắc tuy vậy song:

• Cường độ chiếc điện vào mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong số mạch rẽ:

 I = I1 + I2 +...+ In

• Hiệu điện nắm hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện rứa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

 U = U1 = U2 =...= Un

5. Công thức tính năng lượng điện trở thuần của dây dẫn

• Công thức: 

*

Trong đó:

 l – Chiều lâu năm dây (m)

 S: Tiết diện của dây (m²)

 ρ: Điện trở suất (Ωm)

 R: Điện trở (Ω)

6. Công thức tính Công suất điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

P – năng suất (W)

U – Hiệu điện cố gắng (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

Hệ quả: ví như đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức: p. = I²R hoặc phường = U²/R hoặc tính hiệu suất bằng p. = A/t

7. Bí quyết tính Công của loại điện:

• Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực điện (J)

P – hiệu suất điện (W)

t – thời gian (s)

U – Hiệu điện cố gắng (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

8. Công thức tính năng suất sử dụng điện:

• Công thức:

*

Trong đó:

A1 – Năng lượng hữu dụng được gửi hóa từ năng lượng điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

9. Phương pháp tính Định chính sách Jun – Lenxơ:

• Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – sức nóng lượng tỏa ra (J)

I – Cường độ cái điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời gian (s)

• giả dụ nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị chức năng calo (cal) thì ta có công thức: Q = 0,24I².R.t

• dường như Q còn được xem bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

10. Phương pháp tính nhiệt lượng

Công thức: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – khối lượng (kg)

C – nhiệt dung riêng rẽ (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch sức nóng độ

II. Các công thức đồ dùng lý 9 Chương 2: Điện từ

1. Công suất hao phí bởi tỏa nhiệt trên đường dây dẫn:

• Công thức:

*

Trong đó:

P – năng suất (W)

U – Hiệu điện cố kỉnh (V)

R – Điện trở (Ω)

III. Các công thức vật lý 9 Chương 3: quang đãng học

1. Công thức của thấu kính hội tụ:

• Tỉ lệ độ cao vật và ảnh:

• Quan hệ thân d, d’ cùng f:

*

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật mang đến thấu kính

d’ – khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – chiều cao của vật

h’ – chiều cao của ảnh

2. Công thức của thấu kính phân kỳ:

• Tỉ lệ độ cao vật với ảnh:

• quan hệ tình dục giữa d, d’ cùng f:

*

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang đến thấu kính

 d’ – khoảng cách từ hình ảnh đến thấu kính

 f – Tiêu cự của thấu kính

 h – chiều cao của vật

 h’- chiều cao của ảnh

3. Sự tạo ảnh trên phim (trong thứ ảnh):

• Công thức: h/h’= d/d’

Trong đó:

 d – khoảng cách từ vật mang lại vật kính

 d’ – khoảng cách từ phim đến vật kính.

 h – chiều cao của vật.

 h’ – chiều cao của ảnh trên phim.

IV. Những công thức đồ lý 9 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

• Định biện pháp bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự ra đời hoặc mất đi nhưng mà chỉ gửi hóa tự dạng này lịch sự dạng không giống hoặc truyền từ trang bị này sang vật dụng khác.

→ Như vậy, việc áp dụng định công cụ bảo toàn năng lượng tùy vào mỗi câu hỏi mà những em phải nhớ những công thức về hễ năng, núm năng, nhiệt năng,...

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 127 Lớp 5


Hy vọng, với nội dung bài viết tổng hợp rất đầy đủ các công thức vật lý 9 chi tiết làm việc trên giúp các em dễ ợt tra cứu giúp và thực hiện trong quá trình giải các bài tập trang bị lý 9. Bài toán ghi lưu giữ sẽ dễ dàng hơn khi những em hiểu và vận dụng làm nhiều bài tập, chúc những em học tốt.