Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.43 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Công thức tính các hình

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH CÁC HÌNH HỌC• Hình vuông1. Tính chất : hình vuông là hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông, 4 cạnh dài bởi nhau.Cạnh kí hiệu là a.a2. Bí quyết tính chu vi : ao ước tính chu vi hình vuông ta mang số đo của một cạnhnhân cùng với 4.Công thức:P=a.43. Cách làm tính diện tích s : ao ước tính diện tích hình vuông, ta mang số đo một cạnhnhân với thiết yếu nóCông thức:S=a.a• Hình chữ nhật1. đặc điểm : Hình chữ nhật là hình tứ giác tất cả 4 góc vuông. Hai chiều nhiều năm bằngnhau, hai phía rộng bằng nhau. Kí hiệu chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b.ab2. Tính chu vi : mong mỏi tính chu vi hình chữ nhật, ta mang số đo chiều dài cộng vớichiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.Công thức:P=(a+b).2- ao ước tìm chiều dài, ta mang chu vi phân tách 2 rồi trừ đi chiều rộngCông thức:a = P: 2 – b- hy vọng tìm chiều rộng, ta mang chu vi phân chia 2 rồi trừ đi chiều dàiCông thức:b=P:2–a3. Tính diện tích : ao ước tính diện tích s hình chữ nhật, ta rước số đo chiều nhiều năm nhân
với số đo chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.b- ý muốn tìm chiều lâu năm ta lấy diện tích chia đến chiều rộngCông thức:a=S:b- mong tìm chiều rộng, ta lấy diện tích s chia đến chiều dàiCông thức:b=S:a• Hình bình hành1. Tính chất : Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh đối diện và song song và bởi nhau.Kí hiệu: đáy là a, độ cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh3. Tính diện tích : mong muốn tính diện tích hình bình hành, ta mang dộ lâu năm đáy nhân vớichiều cao (cùng đơn vị chức năng đo)Công thức:S=a.h- ý muốn tìm độ dài đáy, ta lấy diện tích s chia mang đến chiều caoCông thức:a=S:h- mong muốn tìm chiều cao, ta lấy diện tích s chia cho độ dài đáyCông thức:h=S:a•1.
-Hình thoiTính hóa học :Hình thoi tất cả hai cặp canh đối diện song song và tứ cạnh bằng nhauHình thoi gồm hai đường chéo vuông góc với nhau và giảm nhau tại trung điểm củamỗi đườngKí hiệu nhị đường chéo cánh là m cùng n2. Tính chu vi : hy vọng tính chu vi hình thoi, ta đem số đo một cạnh nhân với 43. Tính diện tích s : mong tính diện tích s hình thoi, ta lấy tích độ dài hai tuyến phố chéochia cho 2m.nCông thức:S=2•1.-Hình thangTính hóa học :Hình thang tất cả một cặp cạnh đối diện tuy vậy songChiều cao là đoạn thẳng trọng điểm hai đáy và vuông góc với nhì đáyKí hiệu : đáy béo là a, đáy nhỏ tuổi là b, độ cao là hbha
2. Tính diện tích : muốn tính diện tích s hình thang, ta đem tổng độ lâu năm hai đáy nhânvới độ cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2(a + b) . HCông thức:S=2Hoặc : mong mỏi tính diện tích s hình thang, ta mang trung bình cùng hai lòng nhân cùng với chiềucao(a + b)Công thức:S=.h2- Tính tổng hai đáy : Lấy diện tích s nhân 2 rồi chia cho chiều caoCông thức:(a + b) = S . 2 : h- Trung bình cộng hai đáy : diện tích chia đến chiều cao(a + b)Công thức:=S:h2- Độ dài đáy mập : Ta lấy diện tích s nhân 2, rồi phân tách cho chiều cao rồi trừ cho độ dàiđáy béCông thức:a=S.2:h–b- Độ lâu năm đáy bé bỏng : Ta lấy diện tích s nhân với 2, phân chia cho chiều cao rồi trừ đi độ dàiđáy lớnCông thức:b=S.2:h–a- Tính độ cao : Lấy diện tích nhân 2 rồi phân tách cho tổng độ lâu năm hai đáy
Công thức:h = S . 2 : (a + b)Hoặc: Tính độ cao : Lấy diện tích s chia cho trung bình cùng của hai đáy(a + b)Công thức:h=S:2•1.-Hình tam giácTính chất :Hình tam giác bao gồm 3 cạnh, bố góc, 3 đỉnhChiều cao là đoạn thẳng hạ từ đỉnh vuông góc cùng với cạnh đối diệnKí hiệu lòng là a, độ cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh3. Tính diện tích s : muốn tính diện tích,ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao (cùngđơn vị đo) rồi chia cho 2công thức:S=a.h:2- Tính cạnh lòng : Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2 rồi phân tách cho chiều caoCông thức:a=S.2:h
- Tính độ cao : Ta lấy diện tích nhân cùng với 2 rồi chia cho cạnh đáyCông thức:h=S.2:a•1.-Hình trònTính hóa học :Hình tròn có toàn bộ các nửa đường kính bằng nhauĐường phủ bọc hình tròn gọi là mặt đường trònĐiểm ở vị trí chính giữa hình tròn là tâmĐoạn trực tiếp nối trung khu với một điểm trên hình tròn trụ gọi là phân phối kính. Kí hiệu là rĐoạn thẳng đi qua tâm nối nhị điểm của hình trụ với nhau gọi là mặt đường kính.Đường kính gấp 2 lần bán kính. Kí hiệu là drd2. Tính chu vi : mong tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14Công thức:C = d . 3,14Hoặc : ao ước tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14Công thức:C = r . 2 . 3,14- Tính 2 lần bán kính : mang chu vi chia cho số 3,14Công thức:d = C : 3,14- Tính nửa đường kính : mang chu vi phân tách 2 rồi phân chia cho số 3,14Công thức:r = C : 2 : 3,14
3. Tính diện tích s : muốn tính diện tích hình tròn, lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồinhân cùng với số 3,14Công thức:S = r . R . 3,14•1.-Hình hộp chữ nhậtTính hóa học : Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 2 mặt đáy, 4 mặt bên8 đỉnh với 12 cạnhCó 3 kích thước: chiều lâu năm (a), chiều rộng (b), độ cao (c)acb2. Tính diện tích s xung xung quanh : ao ước tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật,ta đem chu vi lòng nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)Công thức:Sxq = p (đáy) . CHoặcSxq = (a + b) . 2 . C- mong muốn tìm chu vi đáy, ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho chiều caoCông thức:P (đáy) = Sxq : c- mong tìm chiều cao, ta lấy diện tích s xung quanh chia cho chu vi đáyCông thức:c = Sxq : phường (đáy)
- hy vọng tìm tổng hai đáy, ta lấy diện tích s xung quanh phân tách hai rồi phân chia cho chiềucaoCông thức:(a + b) = Sxq : 2 : c- mong tìm chiều dài, lấy diện tích xung quanh chia cho 2, phân tách cho độ cao rồitrừ đi chiều rộngCông thức:a = Sxq : 2 : c – b- ước ao tìm chiều rộng, lấy diện tích s xung quanh phân tách cho 2, chia cho chiều cao rồitrừ đi chiều dàiCông thức:b = Sxq : 2 : c – a3. Tính diện tích s toàn phần : hy vọng tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật,ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích s hai đáyCông thức:Stp = Sxq + S (2 đáy)HoặcStp = (a + b) . 2 . C + a . B . 2- ý muốn tìm diện tích đáy ta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộngCông thức:S (đáy) = a . B- mong muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích đáy phân tách cho chiều rộngCông thức:a = S (đáy) : b- ao ước tìm chiều rộng, ta lấy diện tích đáy chia cho chiều dàiCông thức:b = S (đáy) : a4. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : Ta rước chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhânvới chiều cao (cùng đơn vị đo)Công thức:


Xem thêm: (Mean In Witness Whereof Nghĩa Là Gì Dễ Hiểu Nhất, In Witness Whereof Dịch Là Gì

V=a.b.c- mong tìm chiều dài, lấy thể tích phân tách cho hiều rộng lớn rồi phân chia tiếp cho chiều caoCông thức:a=V:b:c- hy vọng tìm chiều rộng, rước thể tích phân chia cho chiều nhiều năm rồi phân tách tiếp mang đến chiều rộngCông thức:b=V:a:c- ao ước tìm chiều cao, mang thể tích phân tách cho chiều nhiều năm rồi chia tiếp mang lại chiều rộngCông thức:c=V:a:bHoặc : đem thể tích phân tách cho diện tích s đáyCông thức:c = V : S (đáy)•1.-Hình lập phươngTính hóa học : Hình lập phương có 6 phương diện là các hình vuông vắn bằng nhau.Có 8 đỉnh, 12 cạnh dài bởi nhauKí hiệu cạnh là aa2. Tính diện tích xung xung quanh : hy vọng tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương talấy diện tích 1 khía cạnh nhân cùng với 4Công thức:Sxq = a . A . 43 Tính diện tích toàn phần : mong muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta