10 I. Lý thuyết về khía cạnh cầu, phương trình khía cạnh cầu12 II. Những dạng bài tập toán về phương trình khía cạnh cầu13 biện pháp tìm trung tâm và nửa đường kính mặt cầu16 Phương trình mặt mong và những dạng bài xích tập17 II. DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU THƯỜNG GẶP18 Mặt mong ngoại tiếp hình chóp | cách làm tính nhanh

Định nghĩa mặt mong ngoại tiếp

Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện là mặt ước đi qua tất cả các đỉnh của khối đa diện đó

Điều kiện bắt buộc và đủ nhằm khối chóp có mặt cầu ngoại tiếp

Đáy là 1 đa giác nội tiếp

Công thức 1: Mặt mong ngoại tiếp khối chóp có ở bên cạnh vuông góc với đáy

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng