Khi học về đặc thù của một hóa học khí như thế nào đó, thắc mắc được đặt ra là làm cầm cố nào để biết được chất khí kia nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay là không khí.

Bạn đang xem: Công thức tỉ khối của chất khí


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? bí quyết tỉ khối của chất khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, hỗn hợp khí đối với Hidro (H2) giỏi so cùng với Oxi (O2), Heli (He) với không khí, toàn bộ sẽ được câu trả lời qua bài viết này.


I. Tỉ khối của hóa học khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của chất khí: 

- Tỉ khối là định nghĩa chỉ sử dụng cho chất khí.

- Để biết khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

- vào đó: 

*
: tỉ khối của khí A so với khí B

 MA: khối lượng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem hóa học A nặng trĩu hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ nhàng hơn khí B từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 - phương pháp tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để hiểu khí B nặng hay khối lượng nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B đối với khí A:

 - phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để đơn giản và dễ dàng ta xem cất 80% khí nito với 20% khí oxi. Khối lượng mol của không khí (tức là một trong những mol ko khí) được xem bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để hiểu khí A nặng hay khối lượng nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của bầu không khí (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro dịu hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

*

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay bầu không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Phương pháp tính tỉ khối của hóa học khí

1. Cách tính tỉ khối so với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối so với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A đối với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Phương pháp tính tỉ khối so với ko khí.

- Tỉ khối của khí A so với ko khí tính theo công thức:

*

5. Cách tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài tập vận dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có rất nhiều khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy đến biết:

a) Những khí nào nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b) Những khí như thế nào nặng hơn hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g vì vậy tất cả các khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ nhàng hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng rộng không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm trọng lượng mol của rất nhiều khí:

a) Có tỉ khối so với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải mã bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- trọng lượng mol của các khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu phần lớn khí nào vào trong bình (từ hầu hết thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích vấn đề làm này?

* lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

- Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

*


a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được mọi khí bao gồm tỉ khối đối với không khí to hơn 1

- Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được những khí sót lại có tỉ khối so với không khí nhỏ dại hơn 1:

- Khí hiđro khối lượng nhẹ hơn không khí và bằng 0,07 lần không khí

- Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bằng 0,55 lần ko khí.

Xem thêm: Giải Và Biện Luận Phương Trình Ax2 Bx C 0 Bằng Python, Giải Phương Trình Ax2+Bx+C=0

Hy vọng với nội dung bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho những em. đều góp ý cùng thắc mắc những em vui mắt để lại bình cách thức dưới nội dung bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.